Δήλωση υπερωριών στην ΕΡΓΑΝΗ

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης 90972/2021 του Υπουργείου Εργασίας Το
έντυπο Ε8 (Αναγγελία νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης) υποβάλλεται πριν από την
έναρξη πραγματοποίησης της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.
Στοιχεία που αφορούν τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση και έχουν καταχωριστεί σε
επιτυχώς υποβληθέν έντυπο Ε8 μπορούν να τροποποιηθούν με νέα υποβολή πριν την
πραγματοποίηση της αλλαγής. Εργοδότης που απασχολεί οδηγούς φορτηγών
αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων τα οποία είναι κατασκευασμένα ή
διαμορφωμένα με μόνιμο τρόπο και κατάλληλα για τη μεταφορά άνω των εννέα
ατόμων, καθώς και Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν οδηγούς
λεωφορείων και έχουν Κανονισμό Εργασίας, που διέπονται από τους Κανονισμούς
(Ε.Κ.) 561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014, υποχρεούνται να καταχωρούν στο ανωτέρω
έντυπο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ τη νόμιμη κατά τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση των
εργαζομένων αυτών εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας
περιόδου εργασίας.»

Εκ του προεδρείου

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.ΕPlease follow and like us:
fb-share-icon