Έργα στην οδό 24 ης Ιουλίου την 24η Ιουλίου!

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Χίου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της
εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση υπογείου δικτύου ΜΤ Υ/Σ 4-3 Βροντάδου» θα
εκτελούνται εργασίες στο ένα ρεύμα της Περιφερειακής Οδού Χίου-Βολισσού από
το ύψος της διασταύρωσης με την οδό 24 ης Ιουλίου 1974, μέχρι την οδό Δημάρχου
Ξενιού, από την Τετάρτη 24 Ιουλίου στις 7:30 π.μ. έως τις 3:30 μ.μ. έως και την Τρίτη
30 Ιουλίου 2019.
Η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται αναλόγως, σύμφωνα με τις οδηγίες των εκτελούντων
το έργο και οι οδηγοί θα εξυπηρετούνται από παρακείμενους δρόμους.

Από το Γραφείο Τύπου
Της Περιφερειακής Ενότητας Χίου

Please follow and like us:
fb-share-icon