7 ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΤΑ ΧΙΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
7 ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΤΑ ΧΙΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
εκλέγουμε τα νέα όργανα εκπροσώπησης μας. Η Εφορευτική Επιτροπή (Κύλης Νίκος,
Μαμαλής Γιώργος, Γεωργούλης Νίκος) ανέλαβε την ευθύνη διεξαγωγής μιας αδιάβλητης
διαδικασίας. Με 7 ερωταπαντήσεις ενημερώνει τους συναδέλφους της για τα πως και τα
γιατί μιας κομβικής για τον κλάδο εκλογικής αναμέτρησης.
 Γιατί είναι σημαντικές οι εκλογές του κλάδου την Τετάρτη 14 Απριλίου;
Γιατί ο κλάδος των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κυριαρχεί σήμερα στην
οικονομική δραστηριότητα του νομού μας, απασχολεί εκατοντάδες εργαζόμενους και κινεί
τους τροχούς ενός πολύ μεγάλου κύκλου εργασιών, της τροφοδοτικής αλυσίδας. Μπορεί,
δε, με τις κατάλληλες συνέργειες, να αποτελέσει την ατμομηχανή ανάδειξης της τοπικής
μας πρωτογενούς παραγωγής.
Γιατί η συλλογική δράση αντιμετωπίζει πολύ πιο αποτελεσματικά τα διαρκώς διογκούμενα
προβλήματα του κλάδου, η βιωσιμότητα του οποίου βρίσκεται, για περισσότερο από μια
δεκαετία, στο στόχαστρο από την αλυσίδα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, της
πανδημίας και τώρα των ανεξέλεγκτων ανατιμήσεων.
 Πόσο αξιόπιστη θα είναι η συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία;
Έπειτα από τα τυπικά και ουσιαστικά λάθη της πρόσφατης εκλογικής διαδικασίας που
έστειλαν στις κάλπες 126 συναδέλφους χωρίς να προκύψει νόμιμη επανεκλογή διοίκησης,
με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ανέλαβε
να οδηγήσει το Σωματείο σε εκλογές με τήρηση των καταστατικών του προβλέψεων και
έλεγχο όσων έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Αυτή τη φορά το
αποτέλεσμα δεν θα αμφισβητηθεί και στο Σωματείο θα προκύψει νέα διοίκηση,
επιφορτισμένη από τους συναδέλφους να αντιμετωπίσει τον όγκο των προβλημάτων που
τον απειλούν.
 Ποιοι έχουν δικαίωμα να προσέλθουν στις κάλπες;
Καθώς το Μητρώο Μελών του Σωματείου έχει να επικαιροποιηθεί εδώ και χρόνια και
καταστατική πρόβλεψη είναι δικαίωμα ψήφου να έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα
μέλη, η Εφορευτική Επιτροπή και προκειμένου κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας
να υπάρχει φερέγγυος εκλογικός κατάλογος, δικαίωμα ψήφου να έχουν: α) όσοι ψήφισαν
στην προηγούμενη άκυρη εκλογική αναμέτρηση και έχουν καταβάλει τη συνδρομή έτους
2020 και εφόσον από τον έλεγχο που θα διενεργηθεί προκύπτει ότι διαθέτουν την ιδιότητα
του ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. β) όσα εγγεγραμμένα μέλη στο
Σωματείο δεν προσήλθαν στην προηγούμενη άκυρη εκλογική διαδικασία αλλά
μεριμνήσουν να εξοφληθεί η συνδρομή 2021 μέχρι τη Δευτέρα 11 Απριλίου,
καταβάλλοντας τα 5 ευρώ στα γραφεία του Επιμελητηρίου (α’ όροφος). Από το μεσημέρι
της Δευτέρας 11 Απριλίου και μετά όσοι δεν πληρούν τους δυο παραπάνω όρους δεν έχουν
δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία.

 Ποιοι έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα και που;
Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα έχουν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του «εκλέγειν»,
είναι αποδεδειγμένα ιδιοκτήτες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και
υποβάλλουν γραπτή (στον α’ όροφο του Επιμελητηρίου) ή ηλεκτρονική ( με υποβολή στο
email oebecxiou@gmail.com) ως τη Δευτέρα 11 Απριλίου στις 13.00.
Ακολούθως η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει τη νομιμότητα των
υποψηφιοτήτων και καταρτίζει το ψηφοδέλτιο. Υποψηφιότητες μπορούν να
τεθούν για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και
αντιπροσώπους στην ΟΕΒΕ Χίου και την ΠΟΦΕΕ.
 Πότε διεξάγονται οι εκλογές;
Η εκλογική διαδικασία, με τη δέουσα μυστικότητα που οφείλει να την περιβάλλει, θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Χίου την Τετάρτη 13 Απριλίου
2022 από τις από τις 10.00 ως τις 16.00, παρουσία δικηγόρου.
 Πως θα εκφραστεί η αντιπροσωπευτικότητα στην ανάδειξη των νέων οργάνων;
Με τον εμπλουτισμό των υποψηφιοτήτων, τη συμμετοχή στα όργανα και νέων
συναδέλφων. Ιδανικά η νέα διοίκηση θα πρέπει να εκφράσει το σύνολο των συναδέλφων
και τομεακά και γεωγραφικά. Είναι χρήσιμο να υπάρχει γεωγραφική εκπροσώπηση των
καταστημάτων από όλη τη Χίο αλλά και εκπροσώπηση όλων των επιμέρους τομέων του
κλάδου, από τα εστιατόρια, τα καφέ, τα σουβλατζίδικα, τα κέντρα διασκέδασης και τις
κρουασαντερί. Με την κατάλληλη διαστρωμάτωση τα νέα όργανα του Σωματείου μας θα
μπορούν να εκφράσουν πολύπλευρα τις αγωνίες του κλάδου.
 Γιατί η συμμετοχή αποτελεί εγγύηση για μια νέα εκκίνηση στον κλάδο;
Γιατί θα ενδυναμώσει το ρόλο της νεοκλεγμένης διοίκησης. Θα την περιβάλλει με πρόσθετο
κύρος στις παρεμβάσεις της και θα την ωθήσει να προχωρήσει όλες τις διαδικασίες που
ατόνησαν τα προηγούμενα χρόνια. Τη διεύρυνση του Μητρώου Μελών, την ενδυνάμωση
της εσωτερικής μας ενημέρωσης, μια ολοκληρωμένη πολιτική διεκδικήσεων υπέρ του
κλάδου Δυναμώνουμε τη φωνή μας, ενισχύουμε την εκπροσώπηση μας.Please follow and like us:
fb-share-icon