Φάρκαινα: Δημοτική αρχή πρώτη στις φωτογραφήσεις, τελευταία στη συντήρηση
Φάρκαινα: Δημοτική αρχή πρώτη στις φωτογραφήσεις, τελευταία στη συντήρηση.
Ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου έχουν χρησιμοποιήσει τον ανοικτό χώρο άθλησης και αναψυχής της Φάρκαινας ως φωτογραφικό φόντο για να μας ανακοινώσουν σχετικά έργα.
Δυστυχώς όμως μία μόνο επίσκεψη αποδεικνύει ότι στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ενώ θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιήσει το χρόνο που ο χώρος ήταν κλειστός για γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις δεν έκαναν τίποτα.
Δυστυχώς οι χώροι που απευθύνονται κυρίως σε παιδιά έχουν δεκάδες παγίδες που θα μπορούσαν να αποδειχθούν επικίνδυνοι.
Για παράδειγμα στον χώρο που αφορά σε παιδιά κάτω των 5 ετών το δάπεδο σε πολλά σημεία έχει επισκευαστεί πρόχειρα με αποτέλεσμα να μην είναι επίπεδο και να εξέχουν τμήματα του πλαστικού τάπητα. Ο χώρος που απευθύνεται σε παιδιά μέχρι 7 ετών έχει σε αρκετά σημεία του δαπέδου τρύπες και όργανα σε αυτόν είναι σκουριασμένα. Το ίδιο αντικρίζει κανείς και στους άλλους χώρους με το χώρο των οργάνων ενδυνάμωσης για παιδιά έως 18 ετών να εμφανίζει απαράδεκτη κατάσταση με σπασμένα όργανα. Το δάπεδο του περιμετρικού χώρου όπου μπορεί να τρέξει ή να περπατήσει κάποιος έχει τρύπες σε σημεία των διαδρομών.
Η δημοτική αρχή αποδεικνύει σε όλους τους τομείς μία πρωτοφανή ανικανότητα, όχι μόνο να σχεδιάσει την επόμενη μέρα, αλλά και να διατηρήσει στοιχειωδώς τις υφιστάμενες υποδομές. Το μόνο που κάνει με συνέπεια είναι να αδειάζει το αποθεματικό του Δήμου με αναθέσεις άνευ ουσίας και αντικρίσματος για την τοπική κοινωνία.
ΧΙΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
https://www.facebook.com/ChiosMprosta/photos/pcb.796194857948279/796194374614994

 Please follow and like us:
fb-share-icon