Διόρθωση τ.μ. ακινήτων στις Οινούσσες


Ο Δήμος Οινουσσών προσκαλεί τους δημότες να προβούν σε
διορθωτικές δηλώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους,
σύμφωνα με την πρόσφατη ευνοϊκή νομοθετική ρύθμιση (ΦΕΚ
204/16.12.2019 τεύχος Α΄ Ν.4647/2019, άρθρο 51 παρ. 2).
Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Μαρτίου 2019,
χωρίς την επιβολή προστίμων, ενώ διαφορές στους αναλογούντες
φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων υπολογίζονται και
οφείλονται μόνο από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά.

Η πρόσκληση αφορά όλους τους υπόχρεους για να δηλώσουν τα ορθά
τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου τους (ηλεκτροδοτούμενο ή μη, κτίριο
ή οικόπεδο).
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1)Έντυπο της δήλωσης. Χορηγείται από το πρωτόκολλο του δήμου.
2)Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ρεύματος (ισχύει μόνο για την
περίπτωση των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ή αυτών που διέκοψαν
την ηλεκτροδότηση).
3)Φωτοτυπία συμβολαίου ή πρόσφατου τοπογραφικού διαγράμματος.

Οινούσσες, 27.12.2019

 

Please follow and like us:
fb-share-icon