Νέα δεδομένα στο Νοσοκομείο: Πως να προσερχόμαστε


Στο πλαίσιο των νέων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τα μέτρα πρόληψης του Covid-19 το
Νοσοκομείο επανέρχεται σταδιακά στη λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων καταρχήν για τη μετεγχειρητική
παρακολούθηση των ασθενών και την παρακολούθηση ασθενών με χρόνια νοσήματα.
 Οι επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν ραντεβού μετά από επικοινωνία
με τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων στο τηλέφωνο : 2271350112 & 2271350201 και σε
προγραμματισμένη ώρα.
 Οι ασθενείς θα προσέρχονται στο Νοσοκομείο φορώντας μάσκα και τηρώντας τις ενδεικνυόμενες
αποστάσεις. Η προσέλευση του ασθενούς θα γίνεται χωρίς συνοδό, εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή του.

 
 Οι απαντήσεις εργαστηριακών εξετάσεων θα δίδονται από την υπάλληλο του Γραφείου Προστασίας
Δικαιωμάτων Ληπτών-Ληπτριών Υπηρεσιών Υγείας από την πύλη του Νοσοκομείου από την Τετάρτη 6-5-
2020 και κατά τις ώρες 12:00- 14:00.
 Οι ασθενείς στους οποίους έχουν ακυρωθεί τα ραντεβού τους παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη
Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων για τον επαναπροσδιορισμό τους.
 Οι ασθενείς οι οποίοι θα υποβάλλονται σε προγραμματισμένο χειρουργείο θα προσέρχονται δυο (2)
ημέρες νωρίτερα για να γίνεται η δειγματοληψία Covid-19 από εξειδικευμένο προσωπικό που θα
βρίσκεται στον Οικίσκο Δειγματοληψίας πλησίον της πύλης του Νοσοκομείου, κατόπιν επικοινωνίας με τη
Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων για να κλείνουν σχετικό ραντεβού.
 Η Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων θα δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες στους ασθενείς για τις ώρες
προσέλευσής τους ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός πολλών ασθενών μαζί.
 Θα απαγορεύεται το επισκεπτήριο, θα επιτρέπεται η συνοδεία του ασθενούς από ένα συγγενή εφόσον
νοσηλεύεται με την ειδική άδεια συνοδού.
Όλοι μαζί θα επανέλθουμε σιγά-σιγά στην κανονικότητα ακολουθώντας τις οδηγίες των επιστημόνων και
δίνοντας έμφαση στην ατομική και κατ ΄ επέκταση στην κοινωνική ευθύνη.

Εκ της Διοικήσεως

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

Please follow and like us:
fb-share-icon