Κ. ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΑΛΟΣ: Η αποκατάσταση του μακαριστού Ιωακείμ Στρουμπή

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Η αποκατάσταση του μακαριστού Ιωακείμ Στρουμπή
Επειδή με τη γνωστοποίηση της αποκαταστάσεως υπό της Ιεράς Συνόδου της
μνήμης του μακαριστού μητροπολίτη Ιωακείμ Στρουμπή, ακούγεται και γράφεται σε
τοπικά ΜΜΕ ότι αιτία εκπτώσεώς του υπήρξε ο φιλοκομμουνισμός του και η
συμμετοχή του στο ΕΑΜ, θεωρούμε σκόπιμο για την πλήρη ενημέρωση του κοινού
καθώς και χάριν της ιστορικής δεοντολογίας να σημειώσουμε τα ακόλουθα.
Η κατηγορία της συμμετοχής του στο ΕΑΜ -ή για να ακριβολογούμε της
θεωρητικής υποστηρίξεως, μέσω και σχετικής επιστολής, της δράσεως του
τελευταίου- αποτελούσε το ένα σκέλος της κατηγορίας, κατηγορίας που διατυπώθηκε
και εναντίον δύο άλλων μητροπολιτών, οι οποίοι και εξέπεσαν του αξιώματός τους,
για να αποκατασταθούν όμως μετά πάροδο ετών, κάτι που δεν συνέβη με τον Ιωακείμ
Στρουμπή, παρά τις επίμονες σχετικές προσπάθειες που είχαν καταβληθεί επί σειρά
δεκαετιών. Και τούτο οφειλόταν στο γεγονός ότι τον Ιωακείμ πλην του πολιτικού
βάρυνε και ένα ηθικό σκέλος κατηγορίας, σχετιζόμενο με απάδουσες σε ιερωμένο και
δη ιεράρχη αδυναμίες (χαρτοπαιξία, σιμωνία, σχέση με γυναίκες κ.ά.τ.), κάποιες των
οποίων με την ευθύτητα χαρακτήρα που τον διέκρινε και ίδιος τις αναγνώριζε, και
άλλων την ανυπαρξία δεν μπόρεσε να αποδείξει με πειστικά επιχειρήματα. Με την
παρούσα αποκατάστασή του, προφανώς και το δεύτερο τούτο σκέλος της κατηγορίας
υπό της Ι. Συνόδου παραθεωρήθηκε.
΄Ισως τα παραπάνω ηχήσουν σε τοπικό επίπεδο δυσάρεστα ή και ενοχλητικά, πλην
όμως το θέμα το εξετάζουμε από την ιστορική του σκοπιά, ακολουθώντας το
διαχρονικό ιστοριογραφικό αξίωμα να λέγεται πάντα η αλήθεια ανεξάρτητα από
συμπάθεια στη μία ή την άλλη πλευρά, συνοψιζόμενο στη ρήση «΄Οταν γάρ τις το της
ιστορίας ήθος αναλαμβάνη … ούτε των φίλων καθάπτεσθαι ούτε τους εχθρούς επαινείν
οκνητέον».
Κ.Ε.ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΑΛΟΣPlease follow and like us:
fb-share-icon