ΑΣΕΠ: 37 μόνιμες θέσεις στον Δήμο Χίου-2.909 μόνιμες προσλήψεις σε Δήμους


Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί  ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών).
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΟ ΕΧΟΥΜΕ:

5 θέσεις ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

1 θέση  ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3 θέσεις ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3 θέσεις ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

16 θέσεις   ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

7 θέσεις  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1 θέση ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1 θέση ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ

Please follow and like us:
fb-share-icon