Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ: ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ


ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία περιλαμβάνεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, αφού έλαβε υπόψη του, τη σχετική
ενημέρωση εκ μέρους του κ. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου τις απόψεις – θέσεις των κ.κ. Δημάρχων Βορείου Αιγαίου και όλων
των άλλων φορέων που συμμετείχαν στη συνεδρίαση και οι οποίες περιλαμβάνονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, τις
σχετικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3852/2010:
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι :

Εγκρίνει το κλείσιμο όλων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τις 22 & 23
Ιανουαρίου 2020, καθώς επίσης και τις κινητοποιήσεις, που έχουν ανακοινωθεί και
προγραμματιστεί για τη συνέχεια, σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα.

 

Please follow and like us:
fb-share-icon
Αρέσει σε %d bloggers: