Η αποσυμφόρηση των νησιών αποτελεί βασικό μέλημα


Σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους και από το περιβάλλον του Χιώτη υπουργού κ. Νότη Μηταράκη έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την
αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος . Βασικός στόχος είναι η
ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με
την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων, την αποτρεπτική επίδραση της
νέας διαδικασίας ασύλου και των κλειστών δομών, καθώς και με την
συνεχιζόμενη διεθνοποίηση του ζητήματος.
Η αποσυμφόρηση των νησιών αποτελεί βασικό μέλημα. Η κυβέρνηση
δεν θα επιτρέψει καμία μόνιμη παραμονή οποιουδήποτε στα νησιά μας.
Ήδη είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα επισκέψεων στα ακριτικά νησιά. Στο
πλαίσιο αυτό, μετά τις επισκέψεις και τις συναντήσεις με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς σε Σάμο και Λέσβο, θα ακολουθήσουν επισκέψεις
σε Κω, Λέρο και Χίο.
………………………………………………………………………………………………….
Να συμφωνήσουμε με τους νησιώτες μας τους στόχους. Στόχος δικός μας:
1. η μείωση των ροών, μέσω φύλαξης των συνόρων και του νέου
πλαισίου ασύλου και επιστροφών
2. η μη μόνιμη παραμονή προσφύγων και μεταναστών στα νησιά
3. η επιστροφή στην Τουρκία και τις χώρες προέλευσης όσων δεν
δικαιούνται διεθνούς προστασίας.
4. η αποσυμφόρηση των νησιών με όσους έχουν λάβει διεθνή
προστασία καθώς και ευάλωτων προσώπων
5. το κλείσιμο των σημερινών ανοικτών δομών
6. η επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων ασύλου
7. η αντιμετώπιση των όποιων δυσλειτουργιών των ΜΚΟ

Είναι αναγκαία η αλληλεγγύη των Ευρωπαίων Εταίρων αλλά και των
υπόλοιπων περιφερειών της χώρας, στην κατανομή όσων έχουν λάβει

διεθνούς προστασίας. Στόχος μας σε εθνικό επίπεδο είναι η ισοκατανομή
των βαρών.
Η δημιουργία των νέων δομών θα συμβάλει αποφασιστικά και στην
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών και των συνθηκών
εργασίας των υπηρεσιών. Οι Δήμοι του Βορείου Αιγαίου αποδέχονται την
δημιουργία δομών, διαφωνούν στο μέγεθος. Προσπαθούμε όπου είναι
εφικτό να μειωθεί το μέγεθος, αλλά, πρέπει να είναι επαρκές σε μέγεθος
ώστε αφενός να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τις ροές και αφετέρου να
εξασφαλίσει το άμεσο και οριστικό κλείσιμο των σημερινών δομών.

Οι Δήμοι του Βορείου Αιγαίου ζητούν απλώς καταγραφή και μεταφορά
στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Αυτό εφαρμόστηκε το 2015 με καταστροφικές
συνέπειες για τα νησιά. Επίσης, η μεταφορά στην ενδοχώρα πριν την
απόφαση ασύλου, οδηγεί σε αύξηση ροών διότι δυσχεραίνει την
επιστροφή όσων τελικά δεν θα λάβουν θετική απόφαση ασύλου. Οι
Υπηρεσίες Ασύλου & Προσφυγών θα επιταχύνουν με αποφασιστικότητα
την εξέταση εκκρεμών αιτημάτων ασύλου (87 χιλιάδες) και προσφυγών Β
Βαθμού (38 χιλιάδες). Η σημερινή κατάσταση ασκεί σοβαρότατες πιέσεις
στις δομές φιλοξενίας και αυξάνουν τις δαπάνες διαχείρισης του
μεταναστευτικού. Η επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου με το συνολικό
χρόνο εξέτασης αιτήσεων ασύλου να μην υπερβαίνει τους έξι μήνες, ειδικά
στα νησιά για τις αφίξεις από 1/1/2020 τις 28 ημέρες.
Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των όποιων δυσλειτουργιών
των ΜΚΟ, όπου υπάρχουν, με την πιστοποίηση των παρόχων αλλά και του
προσωπικού. Θα ενισχύσουμε τους μηχανισμούς ελέγχου των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Και φυσικά θα στηρίξουμε ουσιαστικά τους κατοίκους και τους Δήμους.
Ζητάμε συναίνεση με αποτελεσματικές λύσεις. Επιδιώκουμε τη μέγιστη
δυνατή συναίνεση σε λύσεις που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την
υφιστάμενη κατάσταση.

 

Please follow and like us:
fb-share-icon