Στην πρώτη γραμμή προσλήψεις στην Περιφέρεια


Με επείγουσα επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Π.
Θεοδωρικάκο , ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου κ. Π. Μπουγδάνος ζητά την
ενίσχυση των υπηρεσιών της Π.Ε. Χίου με εξειδικευμένο προσωπικό.
Ιδιαίτερα επισημαίνονται η ιδιαιτερότητα της νησιωτικής περιοχής μας καθώς
και οι ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης έργων εν όψει της νέας
Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 κατά την οποία θα υπάρχουν
πολλαπλάσιοι πόροι.
Αναλυτικά η επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Χίου :

Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Επικοινωνώ μαζί σας σχετικά με το μείζον θέμα της υποστελέχωσης των
υπηρεσιών των Περιφερειών και ειδικότερα της Περιφερειακής Ενότητας
Χίου.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από 1/1/2011 από την Π.Ε. Χίου έχουν
αποχωρήσει 46 εργαζόμενοι χωρίς να έχουν αντικατασταθεί. Τα κενά
στελέχωσης είναι πλέον ορατά τόσο σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας

των υπηρεσιών, όσο και κυρίως σε επίπεδο σχεδιασμού, ωρίμανσης και
δυνατότητας υλοποίησης έργων και απορρόφησης πόρων.
Οι λύσεις που έχουν μέχρι στιγμής δοθεί με την απασχόληση εργαζομένων
με ολιγόμηνες συμβάσεις είναι λύσεις προσωρινές και δεν μπορούν να
εξυπηρετήσουν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.
Εν όψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 κατά την οποία η
Περιφέρειά μας θα κληθεί να διαχειριστεί και να απορροφήσει
πολλαπλάσιους πόρους, καθίσταται απολύτως αναγκαία η πλήρης
στελέχωση των υπηρεσιών μας με εξειδικευμένους εργαζόμενους
συγκεκριμένων ειδικοτήτων.
Προκειμένου να διαδραματίσουμε τον αναπτυξιακό ρόλο που ο νομοθέτης
έχει προβλέψει για τις αιρετές Περιφέρειες είναι αδήριτη η ανάγκη
ενίσχυσης μας σε προσωπικό. Επισημαίνω, παράλληλα ότι η ιδιαιτερότητα
της νησιωτικής παραμεθόριας περιοχής μας καθιστά πιο επιτακτική αυτή
την ανάγκη αφού δεν μπορούν να αξιοποιηθούν λύσεις που ενδεχομένως
προσιδιάζουν στην ηπειρωτική χώρα.
Παρακαλώ να ληφθεί υπόψη ότι λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των
αναγκών που περιέγραψα παραπάνω πρέπει να προβλεφθεί ειδική
διαδικασία προσλήψεων και ταχείας ενίσχυσής μας σε προσωπικό
προκειμένου να αποφευχθούν χρονοβόρες διαδικασίες.
Είμαι βέβαιος ότι κατανοείτε κ. Υπουργέ, το εύλογο του αιτήματός μας
και παρακαλώ θερμά για το ενδιαφέρον σας.

Από το Γραφείο Τύπου
Της Περιφερειακής Ενότητας Χίου
Please follow and like us:
fb-share-icon