Πραγματοποιήθηκε Περιφερειακό Συμβούλιο προ 10ημέρου;


ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΊΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ _____________________________

Χίος, 8/4/2020

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

Με έκπληξή μου άκουσα από αιρετούς της Χίου ότι πραγματοποιήθηκε Περιφερειακό Συμβούλιο προ
10ημέρου, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι περιφερειακό συμβούλιο έχει να συγκληθεί και πραγματοποιηθεί από τις
13 Φεβρουαρίου 2020. Θέλω να πιστεύω ότι ειπώθηκε εκ παραδρομής και όχι για σκόπιμη παραπλάνηση
των πολιτών του Βορείου Αιγαίου.

Θέλω να υπενθυμίσω στους φίλους αιρετούς συνεντευξιαζόμενους ότι με βάσει τους ν.4555/2018 (Πρόγραμ-
μα <<Κλεισθένης 1>>), ν.3852/2010 και την με αριθμό 85 εγκύκλιο της 20ης Αυγούστου του 2019 του

Υπουργείου Εσωτερικών κεφ. 2, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποτελείται από τους περιφερειακούς
συμβούλους, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Η θητεία τους είναι 4
ετής. Ξεκίνησε δε από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 ενώ λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.
Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει εκχωρήσει κανένα διακαίωμα σε
οποιονδήποτε να αποφασίζει για αυτό πλην του ιδίου, δηλαδή του Περιφερειακού Συμβουλίου το οποίο

αποτελείται από τους 41 εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους. Οτιδήποτε άλλο συνιστά μάζωξη, συν-
άθροιση, σύσκεψη κ.λ.π χωρίς θεσμική νομιμοποίηση. Και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση το Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο.

Κύριε Περιφερειάρχη παρακαλώ όπως στο επόμενο περιφερειακό συμβούλιο το οποίο συγκαλέσατε μόλις
σήμερα για την Τρίτη 14/4/2020 να συμπεριλάβετε λεπτομερή ενημέρωση για τη σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε 30/3/2020 με συμμετοχή των Δημάρχων Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να συζητηθούν τα
θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις και να ψηφιστούν από το σύνολο
των Παρατάξεων και Περιφερειακών Συμβούλων του Περιφερειακού Συμβολαίου Βορείου Αιγαίου.
Αιτούμαι τις σχετικές ενέργειές σας για την εύρυθμη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου
Αιγαίου.

Με εκτίμηση,
Παντελής Α. Μπουρνιάς
Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφερειακός Σύμβουλος Χίου
Please follow and like us:
fb-share-icon