Πρωτοβουλία: Κινδυνεύουμε να καταλήξουμε με αλληλεπικαλυπτόμενα & διπλοπληρωμένα νομικά πρόσωπα


Όχι σε αλληλεπικαλύψεις δραστηριοτήτων των νομικών προσώπων, όχι σε ασυντόνιστες ενέργειες.

Στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΧ λήφθηκε απόφαση για τροποποίηση
του καταστατικού της κοινωφελούς εταιρείας του Δήμου, ώστε η εταιρεία να επεκτείνει τους
σκοπούς και τις δραστηριότητές της. Ανάμεσα στις νέες δραστηριότητες η ΔΗΚΕΧ θα μπορεί
να ασχοληθεί με την ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών, την εκμετάλλευση σπηλαίων,
κοινοχρήστων χώρων, παραλιών, την ανάδειξη και διαχείριση περιπατητικών διαδρομών,
την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών διαγωνισμών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, τη
λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων, την ίδρυση και λειτουργία ωδείου, φιλαρμονικής και
χορωδιών, την υλοποίηση παραδοσιακών εθίμων.
Η Πρωτοβουλία για τη Χίο θεωρεί θετικό τον ανασχεδιασμό και τον
εξορθολογισμό της λειτουργίας των νομικών προσώπων του Δήμου καθώς και την
ανάπτυξή τους. Επίσης πιστεύουμε ότι τα διάφορα νομικά πρόσωπα του Δήμου μπορούν να
λειτουργήσουν ως ευέλικτα εργαλεία για τις υπηρεσίες που πρέπει να φθάνουν στους
πολίτες και τις επιχειρήσεις, και ότι στο βαθμό που το επιτρέπει η νομοθεσία θα πρέπει να
επιδιώκεται η αποσυμφόρηση των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου.
Αυτό όμως το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι τα διάφορα νομικά πρόσωπα
που διαθέτει ο Δήμος, όπως το Ομήρειο, το ΝΠΔΔ, η Προμηθευτική, η Μονομετοχική, κλπ.
είναι “μέλη του ίδιου σώματος” και η δραστηριοποίησή τους πρέπει να γίνεται
συντονισμένα, βάσει κεντρικού σχεδιασμού, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν
επικαλύψεις. Βάσει ενός στρατηγικού σχεδίου, δηλαδή, το οποίο εκπορεύεται από τον Δήμο,
στον οποίο ανήκουν και λογοδοτούν.
Η καταγωγή αυτών των νομικών προσώπων από τους παλαιούς Δήμους τα έχει ήδη
κληροδοτήσει με διάφορες αντιφάσεις και επικαλύψεις στη λειτουργία τους, οι οποίες με τα
χρόνια θα πρέπει να μειώνονται και όχι να αυξάνονται.
Ζητούμε από τον κο Δήμαρχο, να φέρει σε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το
γενικό σχέδιο της Δημοτικής Αρχής για τη λειτουργία και το συντονισμό των νομικών
προσώπων, την κατανομή των αντικειμένων και δραστηριοτήτων, ώστε ο Χιώτης δημότης
να μπορεί να απολαμβάνει ολοένα αυξανόμενης ποιότητας υπηρεσίες με χαμηλότερο
κόστος. Στο βαθμό που λείπει ο συντονισμός, κινδυνεύουμε να καταλήξουμε με
ανταγωνιστικά, μεταξύ τους αλληλεπικαλυπτόμενα και διπλοπληρωμένα νομικά πρόσωπα.

Χίος, 7/5//2020
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΟ
Please follow and like us:
fb-share-icon