Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με ΕλληνοΑμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο


Το Επιμελητήριο Χίου υπέγραψε  Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΕλληνοΑμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Μέσω της διμερούς συνεργασίας θα υπάρχει η δυνατότητα να σχεδιασθούν και να υλοποιηθούν οι κάτωθι δράσεις:

  • Οργάνωση τόσο κλαδικών όσο και μεικτών επιχειρηματικών αποστολών στις ΗΠΑ που σκοπό έχουν συναντήσεις

διεύρυνσης ενδιαφέροντος και συνεργασίας (match making)

μεταξύ των μελών των αποστολών αυτών και εκπροσώπων Αμερικανικών ομολόγων επιχειρήσεων.

  • Συμμετοχή Ελληνικών επιχειρήσεων σε κλαδικές ή/και γενικές εκθέσεις προϊόντων και υπηρεσιών στις ΗΠΑ

με σκοπό την προώθησή τους στη μεγάλη Αμερικανική αγορά.

  • Οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και άλλων συναντήσεων στις ΗΠΑ με σκοπό την προβολή των δυνατοτήτων της Ελληνικής οικονομίας και της ελκυστικότητας της

Ελλάδας ως χώρας υποδοχής ξένων επενδύσεων και ως κέντρου για την ανάπτυξη ξένων και μεικτών επενδύσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων στις υπόλοιπες χώρες της ΝΑ Ευρώπης.

  • Οργάνωση συναντήσεων με εξέχουσες όσο και διεθνείς προσωπικότητες στις ΗΠΑ περιλαμβανομένων και Ελληνικών ομογενειακών παραγόντων με σκοπό τη δημιουργία

κλίματος επιχειρηματικής συνεργασίας και την προβολή της Ελλάδας ως στρατηγικού επιχειρηματικού συνεταίρου των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Ήδη Επιμελητήριο Χίου και ΕλληνοΑμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο συνδιοργάνωσαν το πρώτο σεμινάριο με θέμα “TradeUSA Workshop: Prepare-Plan-Execute”

και ενημέρωσαν τον τοπικό επιχειρηματικό ιστό σχετικά με:

– Την Αμερικανική αγορά τροφίμων & ποτών

– Τις καταναλωτικές τάσεις

– Τις στρατηγικές marketing & Προδιαγραφές Συσκευασίας και Προϊόντος για επιτυχημένη διείσδυση στην αγορά των Η.Π.Α.

– Την κανονιστική συμμόρφωση με τους κανονισμούς που διέπουν τον F.D.A.

– Τη σημασία του Barcoding και τη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα διεθνή πρότυπα GS1

Φωτό Σεμιναρίου “TradeUSA Workshop: Prepare-Plan-Execute” (02-10-2019)
Please follow and like us:
fb-share-icon