Βάζουμε τον πήχη ψιλά -Ένας χρόνος Αντιπεριφερειάρχης Χίου ο Παντελής Μπουγδάνος-Απολογισμός
Παρουσιάστηκε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ο απολογισμός του έργου του πρώτου έτους της θητείας του Αντιπεριφερειάρχη Χίου κ. Παντελή Μπουγδάνου, στο κτίριο της
Π.Ε. Χίου.
Σύντομη αναφορά μελετών-τεχνικών υπηρεσίας και έργων που ολοκληρώθηκαν, βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι υπό προετοιμασία & υλοποίηση, καθώς και δράσεις της Π.Ε.
Χίου κατά τον πρώτο χρόνο θητείας της νέας διοίκησης από 1/9/2019 έως σήμερα
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ
 • Μετατόπιση θιγόμενου τμήματος της παραλιακής οδού Χίου-Καρφά (η μελέτη ολοκληρώθηκε και το έργο είναι σε διαδικασία διαγωνισμού)
 1. Μελέτη ισόπεδου κόμβου για την είσοδο – έξοδο στον κρατικό αερολιμένα Όμηρος (σε διαδικασία διαγωνισμού)
1α. ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ – ΚΑΡΦΑ
 • Η μελέτη προέβλεπε την μετατόπιση τμήματος της παραλιακής οδού Χίου Καρφά με στόχο να διευκολυνθεί η επέκταση του αεροδιαδρόμου του Κρατικού αερολιμένα της Χίου.
 • Ποσό σύμβασης: 33.796,20 €
 • Η μελέτη ολοκληρώθηκε και το έργο εντάχθηκε στο
ΕΣΠΑ 2014 -2020. (Απόφαση Έγκρισης 4-10-2019)
1β. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ-ΚΑΡΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ
Ø Σε διαδικασία διαγωνισμού. Ø Προϋπολογισμός: 4.231.764,33 € Ø Έναρξη διαγωνισμού 20/8/2020.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ XΙΟΥ-ΚΑΡΦΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ         
2. ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ-ΕΞΟΔΟ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΟΜΗΡΟΣ
Ø Σε διαδικασία διαγωνισμού (2ο πρακτικό). Ø Προϋπολογισμός: 102.000,00 €
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ         
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ
ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΟΡΗΣ ΓΕΦΥΡΙ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ
 • Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη
 • Κατασκευάζεται ο δρόμος μήκους 815 μέτρων από το φράγμα προς το Δαφνώνα
 • Επίκειται η εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος ελέγχου ευστάθειας του σκληρού επιχώματος του φράγματος
 • Ποσό σύμβασης: 4.059.874,02 €
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ         
ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ
 1. Αναβάθμιση και διαρρύθμιση των κτιρίων 3 & 4 του Γενικού Νοσοκομείου Χίου “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” (εξελίσσεται)
 2. Βελτίωση υποδομών για τη στέγαση μικτού κέντρου διημέρευσης ΠΣΑμεΑ (εξελίσσεται)
 3. Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Ιωσήφ στο Γαλλικό Κολλέγιο Χίου (υπό δημοπράτηση)
 4. Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Κολλεγίου Χίου (αναμονή τελικών αποφάσεων, εξέταση ένστασης στο ΚΑΣ)
 5. Επισκευαστικές εργασίες κτιριακών υποδομών Π.Ε. Χίου (σε διαδικασία διαγωνισμού)
1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 3 & 4 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ”
 • Στο έργο έχουν γίνει καθαιρέσεις, καθώς και τα ενέματα για την ενίσχυση του παλαιού κτηρίου. Στην εξέλιξη του έργου διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τα αρχικά δεδομένα της μελέτης. Εγκρίθηκε η Τροποποιημένη στατική μελέτη καθώς και η συμπληρωματική Σύμβαση για την υλοποίηση του Έργου. Το έργο βρίσκεται και πάλι σε εξέλιξη μετά από διακοπή 8 μηνών.
 • Ποσό σύμβασης: 958.033,90 €
 • Έναρξη του έργου 7/3/2019. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 23/10/2021.
2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΠΣΑμεΑ
 • Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουν ολοκληρωθεί οι καθαιρέσεις και οι διαμορφώσεις στον περιβάλλοντα χώρο, και η θερμομόνωση, καθώς και κουφώματα. Έχει ολοκληρωθεί ο Η/Μ εξοπλισμός.
 • Ποσό σύμβασης: 407.673,77 €
 • Έναρξη του έργου 19/3/2019. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 31/10/2020.
3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΧΙΟΥ
 • Υπό δημοπράτηση.
 • Προϋπολογισμός: 270.000,00 €
4. ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΧΙΟΥ
 • Αναμονή τελικών αποφάσεων, εξέταση ένστασης στο ΚΑΣ
 • Προϋπολογισμός: 75.000,00 €
5. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ε. ΧΙΟΥ
 • Σε διαδικασία διαγωνισμού.
 • Προϋπολογισμός: 300.000,00 €
 • Έναρξη διαγωνισμού 21/7/2020.
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
 1. Δρόμος παράκαμψης οικισμού Χαλκειούς (η μελέτη ολοκληρώθηκε και το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ)
 2. Συντήρηση επαρχιακής οδού Καμπιά – Λεπτόποδα (υπεγράφη η σύμβαση 14/9/2020 και το έργο θα ξεκινήσει άμεσα)
 3. Βελτίωση επαρχιακής οδού Σπαρτούντα Πισπιλούντα
(εξελίσσεται)
 1. Συντήρηση οδικού τμήματος Χίος – Δασκαλόπετρα της εθνικής οδού Χίου – Καρδαμύλων (το έργο ολοκληρώθηκε)
                                                                                ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
 1. Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό δίκτυο της Κεντρικής Χίου (εξελίσσεται)
 2. Εργασίες βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού δικτύου Νήσου Χίου (το έργο ολοκληρώθηκε)
 3. Εργασίες συντήρησης οδικών αξόνων βόρειου τμήματος Νήσου Χίου 2018-2019 (το έργο ολοκληρώθηκε)
 4. Εργασίες συντήρησης οδικών αξόνων κεντρικού και νότιου τμήματος Νήσου Χίου (εξελίσσεται)
 5. Βελτίωση της οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού δικτύου Νήσου Χίου έτους 2019 (εξελίσσεται)
ΔΡΑΣΕΙΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ
 • Δράσεις για τον κορωνοϊό που περιλάμβαναν διανομή ενημερωτικού υλικού και παράδοση υγειονομικού υλικού σε τοπικούς φορείς
 • Δράσεις Πολιτικής Προστασίας (8 συσκέψεις του ΣΟΠΠ της Π.Ε. Χίου εκ των οποίων 3 για τον κορωνοϊό, συναντήσεις με εθελοντικές ομάδες και μία συνάντηση με στελέχη του ΟΑΣΠ για την οργάνωση άσκησης σεισμού)
 • Ψεκασμοί στα πλαίσια του προγράμματος δακοκτονίας 2019-2020 από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χίου
 • Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών στο πλαίσιο του διετούς προγράμματος 2019-2020 από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Χίου
 • Συνδιοργάνωση τεσσάρων (4) εκδηλώσεων με αθλητικούς και δεκαοκτώ (14) με πολιτιστικούς φορείς
 • Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους
                   2019-2020     (147     δρομολόγια     ημερησίως     απολογιστικού κόστους
1.066.517,02€)
 • Ανακοινώσεις – ενημερώσεις του Γραφείου Τύπου της Π.Ε. Χίου
1α. ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΥΦΙΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΙΟΥ
 • Η μελέτη προέβλεπε την παράκαμψη οικισμού του
Χαλκειούς.
 • Ποσό σύμβασης: 77.704,72 €
 • Η μελέτη ολοκληρώθηκε και το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020. (Απόφαση Έγκρισης 28-01-2020)
1β. ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ
Ø Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, θα ξεκινήσει η δημοπράτηση. Ø Προϋπολογισμός: 3.810.000,00 €
ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΜΠΙΑ – ΛΕΠΤΟΠΟΔΑ
 • Υπεγράφη η σύμβαση 14/9/2020 και το έργο θα ξεκινήσει άμεσα.
 • Ποσό σύμβασης: 2.376.000,00 €
 • Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 14/9/2021.
3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΟΥΝΤΑ / ΠΙΣΠΙΛΟΥΝΤΑ
 • Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπει την βελτίωση και αποκατάσταση της επαρχιακής οδού – σταδιακή αποκατάσταση βάσης και υπόβασης οδοστρώματος. Ήδη έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων και ολοκληρώνεται η ασφαλτόστρωση ενός μεγάλου τμήματος.
 • Ποσό σύμβασης: 711.000,03 €
 • Έναρξη του έργου 24/9/2019. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 24/10/2020.
4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΙΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ – ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
 • Το έργο περιλάμβανε σημαντικές παρεμβάσεις στον παραλιακό δρόμο Βροντάδου.
 • Ποσό σύμβασης: 688.069,30 €
 • Έναρξη του έργου 23/1/2019. Το έργο ολοκληρώθηκε.
5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ
 • Το έργο είναι σε εξέλιξη, ήδη πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες ασφαλτοστρώσεις στον Φραγκομαχαλά και τις Καρυές και κατασκευάζονται τεχνικά έργα.
 • Ποσό σύμβασης: 1.343.902,14 €
 • Έναρξη του έργου 9/1/2020. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 9/7/2021.
6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ
 • Το έργο προέβλεπε την αύξηση ασφάλειας σε σημεία του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου, κυρίως σε κόμβους.
 • Ποσό σύμβασης: 609.226,25 €
 • Έναρξη του έργου 23/8/2018. Το έργο ολοκληρώθηκε.
7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ 2018-2019
 • Το έργο περιλάμβανε ανανέωση ασφαλτοτάπητα έξι χιλιομέτρων στη Βόρεια Χίο.
 • Ποσό σύμβασης: 770.000,00 €
 • Έναρξη του έργου 24/9/2019. Το έργο ολοκληρώθηκε.
 • 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ
  • Το έργο εξελίσσεται κανονικά . Ήδη ένα μεγάλο μέρος των παρεμβάσεων που περιλαμβάνει ανανέωση ασφαλτοτάπητα έχει ολοκληρωθεί.
  • Ποσό σύμβασης: 1.625.620,24 €
  • Έναρξη του έργου 7/6/2019. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 7/1/2021.
   9. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
   • Έχουν ξεκινήσει σημαντικές παρεμβάσεις σε θέματα ασφάλειας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Νήσου Χίου, με τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, οριζόντια και κάθετη σήμανση, καθώς και διαγραμμίσεις σε μεγάλα τμήματα του δικτύου. Οι διαγραμμίσεις έχουν προχωρήσει και υλοποιούνται.
   • Ποσό σύμβασης: 399.947,61 €
   • Έναρξη του έργου 2/10/2019. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 2/10/2020.
    ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
    1. Αποκατάσταση προβλημάτων μικρής κλίμακας στα πλαίσια συντήρησης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νήσου Χίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 2019 (το έργο ολοκληρώθηκε)
    2. Αποκατάσταση προβλημάτων μικρής κλίμακας στα πλαίσια συντήρησης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νήσου Χίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 2020 (σε διαδικασία διαγωνισμού)
    3. Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε οδικά τμήματα Βόρειας Χίου 2019-2020 (εξελίσσεται)
    4. Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε οδικά τμήματα Νότιας Χίου 2019-2020 (εξελίσσεται)
    1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
    ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
    ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019
    • Το έργο περιλάμβανε έκτακτες αποκαταστάσεις στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο Νήσου Χίου.
    • Ποσό σύμβασης: 31.500,00 €
    • Έναρξη του έργου 31/5/2019. Το έργο ολοκληρώθηκε.
     1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
     ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
     ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2020
     • Σε διαδικασία διαγωνισμού.
     • Προϋπολογισμός: 70.000,00 €
     • Έναρξη διαγωνισμού 16/7/2020.
      3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ 2019-2020
      • Το έργο εκτελείται κανονικά και αφορά αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στη Βόρεια Χίο.
      • Ποσό σύμβασης: 26.600,00 €
      • Έναρξη του έργου 17/2/2020. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 17/2/2021.
       4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ 2019-2020
       • Το έργο εκτελείται κανονικά και αφορά αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στη Νότια Χίο.
       • Ποσό σύμβασης: 25.200,00 €
       • Έναρξη του έργου 16/3/2020. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 16/3/2021.
        ΜΕΛΕΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
        1. Υπηρεσία ετοιμασίας φακέλου για την προκήρυξη μελετών με σκοπό τη βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου Νήσου Χίου (ολοκληρώθηκε η ετοιμασία φακέλου)
        2. Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης, μελέτης οδοποιίας και ανανέωση περιβαλλοντικών όρων τμήματος επαρχιακής οδού Χίου-Καρφά (η μελέτη έχει ολοκληρωθεί, εκκρεμούν οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και ετοιμάζεται η υποβολή στο ΕΣΠΑ)
        3. Υπηρεσία ετοιμασίας φακέλου για την προκήρυξη της μελέτης για την παράκαμψη Βροντάδου (έχει υπογραφεί η σύμβαση και εκπονείται η ετοιμασία φακέλου)
        4. Ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στο τμήμα της εθνικής οδού Χίου-Καρδαμύλων (έχει υπογραφεί η σύμβαση και εκπονείται η ετοιμασία φακέλου)
        5. Υπηρεσία ετοιμασίας φακέλων για την προκήρυξη μελετών για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χίου (έχει υπογραφεί η σύμβαση και εκπονείται η ετοιμασία φακέλου). ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ
         ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ
         ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ
         • Ποσό σύμβασης: 13.100,00 €
         • Οι φάκελοι μελετών είναι έτοιμοι και ετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης – Διακηρύξεις (Απόφαση Έγκρισης 12-06-2020)
         1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ,
         ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
         ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ- ΚΑΡΦΑ
         Ø Η μελέτη έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, εκκρεμούν οι εγκρίσεις Π.Ο. και ετοιμάζεται η υποβολή στο ΕΣΠΑ. Ø Ποσό σύμβασης: 21.000,00 €
         3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
         • Υπεγράφη η Σύμβαση στις 3/8/2020 και εκπονείται η ετοιμασία του φακέλου.
         • Ποσό σύμβασης: 2.719,85 €
         4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
         Ø Υπεγράφη η Σύμβαση στις 29/5/2020 και εκπονείται η ετοιμασία του φακέλου – Χρόνος υλοποίησης 8 μήνες. Ø Ποσό σύμβασης: 1.300,00 €
         1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
         ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ
         ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
         ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ
         ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
         • Ειδικότερα στις περιοχές: Αρμόλια, Πυργί, Ιερά Νέα
         Μονή και Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων, Σαραπιό και Μεστά
         • Υπεγράφη η Σύμβαση στις 29/5/2020 και εκπονείται η ετοιμασία του φακέλου
         • Ποσό σύμβασης: 4.376,91 €
         ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ
         • Καθαρισμός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νήσου Χίου από την παρόδια βλάστηση έτους 2020
         (εξελίσσεται)
         1. Κλάδευση δέντρων με καλαθοφόρο όχημα για τη βελτίωση ορατότητας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Νήσου Χίου έτους 2020 (αναμένεται η έγκριση από το δασαρχείο για την έναρξη του έργου)
         1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020
         • Το έργο έχει ξεκινήσει με καθαρισμό παρόδιας βλάστησης σε οδικά τμήματα σε όλο το Νησί και θα συνεχιστεί μέχρι και το φθινόπωρο.
         • Ποσό σύμβασης: 25.600,00 €
         • Έναρξη του έργου 5/6/2020. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 5/6/2021.
          . ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
          • Αναμένεται η έγκριση από το δασαρχείο για να ξεκινήσει το έργο
          • Ποσό σύμβασης: 27.501,00 €
           ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
           1. Συντήρηση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων οδικού φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών (εξελίσσεται)
           2. Ηλεκτροφωτισμός οικισμού Δήμου Ψαρών (εξελίσσεται)
           3. Ανακατασκευή φωτισμού κάστρου     Απολίχνων
           (εξελίσσεται)
           ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ         
           1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ
           • Το έργο είναι σε εξέλιξη. Έχουν ολοκληρωθεί οι επισκευαστικές εργασίες σε κόμβους του οδικού δικτύου, οι αντικαταστάσεις με φωτιστικά led, καθώς και των φωτεινών σηματοδοτών.
           • Ποσό σύμβασης: 144.886,99 €
           • Έναρξη του έργου 7/1/2020. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 7/1/2022.
            2. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ
            Ø Το έργο εκτελείται κανονικά με επίβλεψη της Υπηρεσίας. Ø Ποσό σύμβασης: 67.900,01 € Ø Έναρξη του έργου 6/12/2019.
            3. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟΛΙΧΝΩΝ
            • Έγινε εγκατάσταση Αναδόχου και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ανακατασκευής.
            • Ποσό σύμβασης: 27.500,00 €
             ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
             1. Παρεμβάσεις σε ρέματα και χειμάρρους στις πληγείσες από πυρκαγιές του 2012 περιοχές της ΝΔ Χίου (το έργο ολοκληρώθηκε)
             2. Καθαρισμοί χειμάρρων Βόρειας Χίου (εξελίσσεται)
             3. Καθαρισμοί χειμάρρων Κεντρικής Χίου εξελίσσεται)
             4. Καθαρισμοί χειμάρρων Νότιας Χίου (εξελίσσεται)
             5. Εποπτεία, καθαρισμοί και άμεσες παρεμβάσεις σε χειμάρρους νήσου Χίου περιόδου 2019-2020 (εξελίσσεται)
             6. Καθαρισμοί χειμάρρων – ρεμάτων στο νησί των Οινουσσών 2019 (θα ξεκινήσουν άμεσα)
             7. Καθαρισμοί χειμάρρων  –     ρεμάτων     στο νησί    των Ψαρών 2019
             (εξελίσσεται)
             1. Προετοιμασία φακέλων δημοπράτησης για τις μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας στη Νήσο Χίου (σε διαδικασία Έγκρισης Τευχών Δημοπράτησης)
             1. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΝΔ ΧΙΟΥ
             • Το έργο προέβλεπε την διευθέτηση και αντιπλημμυρική προστασία σε χείμαρρους της νοτιοδυτικής Χίου.
             • Ποσό σύμβασης: 320.016,44 €
             • Έναρξη του έργου 29/8/2017. Το έργο ολοκληρώθηκε.
              2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ
              • Το έργο είναι σε εξέλιξη συνεχίζονται οι καθαρισμοί κυρίως σε περιοχές με οικισμούς.
              • Ποσό σύμβασης: 44.998,78 €
              • Έναρξη του έργου 1/10/2019. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 31/3/2021.
               3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ
               • Το έργο είναι σε εξέλιξη συνεχίζονται οι καθαρισμοί κυρίως σε περιοχές με οικισμούς.
               • Ποσό σύμβασης: 68.328,00 €
               • Έναρξη του έργου 29/10/2019. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 28/4/2021.
                4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ
                • Το έργο είναι σε εξέλιξη συνεχίζονται οι καθαρισμοί κυρίως σε περιοχές με οικισμούς.
                • Ποσό σύμβασης: 50.398,64 €
                • Έναρξη του έργου 13/02/2020. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 13/8/2021.
                 5. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020
                 • Το έργο εκτελείται κανονικά και αφορά αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε ρέματα και χείμαρρους σε όλη τη
                 Χίο.
                 • Ποσό σύμβασης: 66.500,00 €
                 • Έναρξη του έργου 22/5/2020. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 22/5/2021.
                  6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ– ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 2019
                  • Το έργο θα ξεκινήσει άμεσα.
                  • Ποσό σύμβασης: 11.879,85 €
                  • Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 19/3/2021.
                   7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ– ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ 2019
                   • Οι καθαρισμοί έχουν ξεκινήσει.
                   • Ποσό σύμβασης: 8.018,15 €
                   • Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 19/8/2021.
                    8. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΧΙΟ
                    Ø Σε διαδικασία Έγκρισης Τευχών Δημοπράτησης. Ø Προϋπολογισμός: 16.000,00 €
                    ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
                    • Βελτίωση επισκεψιμότητας των ιστορικών και φυσικών διαδρομών Νήσου Χίου έτους 2019 (εξελίσσεται)
                    1. Ολοκλήρωση του διαγράμματος ύλης της μελέτης και αδειοδοτήσεις ενιαίας πεζοπορικής διαδρομής Νήσου Χίου (ολοκληρώθηκε η μελέτη και υποβλήθηκε για ένταξη στο ΕΣΠΑ στις 15/9/2020)
                    1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ 2019
                    • Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαρισμού στις διαδρομές: Αγ. Γάλας, Καμπιά, Αρμόλια, Βολισσός και Ολύμποι – Μεστά
                    • Ποσό σύμβασης: 33.950,01 €
                    • Έναρξη του έργου 6/3/2020. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 6/12/2020.
                     1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
                     ΥΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
                     ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
                     ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ
                     • Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και υποβλήθηκε για ένταξη στο ΕΣΠΑ στις 15/9/2020.
                     • Ποσό σύμβασης: 15.200,00 €


Please follow and like us:
Αρέσει σε %d bloggers: