Έπεσαν καμπάνες για παραβάσεις πυροπροστασίας
Διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19/2020

Πυροσβεστική Διάταξη

Σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης επιβλήθηκαν
από τις ΔΙ.ΠΥ.Ν. δικαιοδοσίας της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Βορείου Αιγαίου,
έως και σήμερα, διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας
πυροπροστασίας ως ακολούθως:
 Από την ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου βεβαιώθηκαν τέσσερα (4) διοικητικά πρόστιμα, τρία (3) στη νήσο Λέσβο
και ένα (1) στη νήσο Λήμνο.
 Από την ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χίου βεβαιώθηκαν έξι (6) διοικητικά πρόστιμα.
 Από την ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σάμου βεβαιώθηκαν δύο (2) διοικητικά πρόστιμα.
Όλα τα παραπάνω διοικητικά πρόστιμα βεβαιώθηκαν και αναπροσαρμόστηκαν σύμφωνα με τον
συντελεστή 1 – 1,5 – 2 – 3, που προέκυψε ανάλογα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς.
Οι ΔΙ.Π.Υ.Ν. δικαιοδοσίας μας βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση και τα αρμόδια Ανακριτικά
Τμήματα αυτών διενεργούν εντατικούς ελέγχους για την τήρηση της νομοθεσίας. Τέλος θα θέλαμε να
επιστήσουμε την προσοχή όλων των κατοίκων και επισκεπτών των νησιών της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου στο να αποφεύγουν εργασίες και δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν
έναρξη πυρκαγιάς θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των
πολιτών και του κράτους, καθώς και του δασικού πλούτου και φυσικού περιβάλλοντος καθότι ο νέος
νόμος προβλέπει ειδικότερα τις κυρώσεις ανά περίπτωση και η εφαρμογή αυτού είναι απαρέγκλιτη.Please follow and like us: