Επίκειται η επανέναρξη εργασιών στο έργο του Σκυλίτσειου


Επίκειται η επανέναρξη εργασιών στο έργο του
Σκυλίτσειου Νοσοκομείου
Μετά από τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και τη διατύπωση θετικής γνώμης
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας ανοίγει ο
δρόμος για την επανέναρξη των εργασιών στο σημαντικό έργο «Αναβάθμιση
και διαρρύθμιση κτιρίων 3 και 4 του Γενικού Νοσοκομείου Χίου Σκυλίτσειο».
Για το συγκεκριμένο έργο απαιτήθηκε η τροποποίηση της στατικής μελέτης.
Το ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ύψους 120.000 € θα καλυφθεί από
πόρους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου κ. Π. Μπουγδάνος δήλωσε σχετικά:
«Το έργο του Νοσοκομείου Χίου είναι από τα σημαντικότερα έργα για
την ποιότητα ζωής στα νησιά μας. Ο ρόλος μας ως περιφερειακών
αρχών είναι να αντιμετωπίζουμε τις όποιες δυσκολίες και να επιλύουμε
τα προβλήματα. Θεωρώ τη σημερινή εξέλιξη ιδιαίτερα θετική για την
αποπεράτωση του έργου ώστε να καταστεί ολοκληρωμένο και
λειτουργικό στην υπηρεσία των συμπολιτών μας.»
Please follow and like us:
fb-share-icon