ΤΩΡΑ υποβάλετε ηλεκτρονικά τη δήλωσή σας για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης του ακινήτου
Ο Δήμος Χίου ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι με την παρ. 2 του άρθρου 375 του Ν. 4700/20, ΦΕΚ-127 Α/29-6-20, παρατείνεται έως 31/08/2020 η λήξη για την υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, όπως αυτή είχε οριστεί με την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204).

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη δήλωσή σας για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης του ακινήτου (ν.4647/2019 άρθρο 51) στη διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς του taxis σας.

 

Περισσότερα στοιχεία, θα βρείτε:

Official Teaser:

Mini Παρουσίαση:

Οδηγίες Χρήσης:

https://tetragonika.govapp.gr/OdigiesXrisis

Please follow and like us:
fb-share-icon