Καθαρισμός Λιμένα στα Λιμνιά
Καθαρισμός Λιμένα στα Λιμνιά
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο εθελοντικός
καθαρισμός στο λιμανάκι των Λιμνιών το πρωί της Κυριακής.
Ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Λιμενικό
Ταμείο αλλά και την τοπική κοινότητα υποστήριξαν την ιδέα
της Δημοτικής Συμβούλου κ. Βιβής Ποταμούση για την
πρόσκληση των εθελοντών κ. Δημήτρη Χαψιά και Γιαννέλου
Κυρίθρα που ασχολούνται με εθελοντικούς καθαρισμούς
πυθμένων, ώστε να προχωρήσει ο καθαρισμός και στο γραφικό
λιμανάκι της Βόρειας Χίου.
Παρουσία του Αντιδημάρχου Ομηρούπολης – Καραδαμύλων –
Αμανής κ. Ισίδωρου Ντομάτα και του Προέδρου του
Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Κυριάκου Ζωάνου ειδικά
δημοτικά μηχανήματα συνεπικούρησαν τη γενναία δράση των
εθελοντών για την ανάσυρση απορριμμάτων από τον πυθμένα
του λιμένα. Επιπροσθέτως, ιδιαίτερα σημαντική στην όλη
διαδικασία ήταν και η συμβολή των ψαράδων της περιοχής.
Έτσι, πλέον, το όμορφο λιμανάκι καθαρίστηκε και με τη
δύναμη της συμμετοχής διαθέτει μία ανανεωμένη δυναμική
και εικόνα.

 

Please follow and like us:
fb-share-icon