Η Κιβωτός του Κόσμου Αιγαίου αναζητεί προσωπικό

Η Κιβωτός του Κόσμου Αιγαίου αναζητεί κοινωνική λειτουργό με εμπειρία στον χώρο της
πρόνοιας, άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ,
ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, ικανότητα να διαμορφώνει σχέσεις ασφάλειας και
εμπιστοσύνης με τα παιδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22710-81953, αποστολή βιογραφικών στο
kivotos.chios@gmail.com και kivotos.aipos2@gmail.com

 

Please follow and like us: