Περιεκτικό & δυναμικό πρόγραμμα με όραμα- άνοιγμα σε Τουρκία- όταν έπρεπε να ανοίξω τις πόρτες το έπραξα (βίντεο)

Σε ένα ασφυκτικά γεμάτο από υποψηφίους και συνεργάτες του εκλογικό κέντρο της οδού Ομήρου 5, παρουσίασε το πρωί της Τετάρτης το πρόγραμμα του συνδυασμού του «Σύμπραξη Δημιουργίας» ο υποψήφιος Δήμαρχος Στ. Κάρμαντζης.

Μιλώντας για την  5ετία που πέρασε  την  χαρακτηρίστηκε στάσιμη,  ανεπαρκή και μη ικανοποιητική για τους πολίτες με τα προβλήματα να λιμνάζουν.

Ειδικά οι άστοχοι χειρισμοί στο μεταναστευτικό έχουν την σφραγίδα  της τωρινής  Δημοτικής Αρχής.

Σε ερώτηση σχετικά με το μεταναστευτικό και την ΒΙΑΛ απάντησε ότι είναι θέματα της Κυβέρνησης για να φυλάττονται σωστά τα σύνορα μας και να ζουν ανθρώπινα και όχι στις τρώγλες οι μετανάστες αναφέροντας ότι όταν έπρεπε να ανοίξει τις πόρτες τις Νομαρχίες για να μην βραχούν 750 μετανάστες το έκανε.   Σχετικά με το ‘Τούρκος καλός νεκρός μόνο’ που είχε δηλώσει πριν 3 χρόνια τόνισε ότι θα πάει στην Τουρκία θα έχει επαφές με την γείτονα χώρα  και με τα θεσμικά πλαίσια της.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Αεροδρόμιο Χίου «Όμηρος»

Κεντρικός Λιμένας Χίου

Λιμένας Μεστών

Οδικό Δίκτυο

Μαρίνα Χίου

Αλιευτικά καταφύγια

Θόλος

Καταφύγια Τουριστικών Σκαφών

Ύδρευση

Αποχέτευση

Αξιοποίηση περιουσίας του δήμου

Σχολικές Υποδομές

Τα χωριά μας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μαζικός Τουρισμός

Εκπαιδευτικός Τουρισμός

Περιπατητικός Τουρισμός

Θρησκευτικός Τουρισμός

Συνεδριακός Τουρισμός

Θεραπευτικός Τουρισμός

Αγροτουρισμός – Οικοτουρισμός

Θαλάσσιος Τουρισμός

ΚΑΜΠΟΣ

Λύση στο Φορολογικό

Αποκατάσταση και συντήρηση των παραδοσιακών κτηρίων και
υποδομών

Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις

Καθαρισμό ρεμάτων και σύστημα απαγωγής των όμβριων υδάτων

Αποκομιδή Απορριμμάτων

Στενή και αγαστή συνεργασία με τους ποικιλώνυμους θεσμικούς
φορείς του Κάμπου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο ρόλος μας, ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο ζήτημα της βιώσιμης
ανάπτυξης μπορεί να γίνει καθοριστικός στο πλαίσιο της νομοθεσίας, στο

πλαίσιο παρεμβατικής πολιτικής στις οικονομικές δραστηριότητες, καθώς

και στο πλαίσιο μιας δέσμης προτάσεων που αφορούν: Στο χωροταξικό
σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο, στην οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό
επίπεδο, στην ενίσχυση των έργων υποδομής, στον έλεγχο της
βιομηχανικής ρύπανσης, στη λελογισμένη χρήση των αποβλήτων, στην
ανακύκλωση, στον τομέα καθαριότητας, στις συγκοινωνίες, στη
δημόσια πληροφόρηση (παθητική και ενεργητική), στην παιδεία και
εκπαίδευση

ΚΕΡΔΩΟΣ ΕΡΜΗΣ (CHIOS INVESTMENTS)

Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί με την ίδρυση Γραφείου Ενίσχυσης της
Επιχειρηματικότητας και των Επενδύσεων, Γραφείο που θα δίδει τις
δέουσες απαντήσεις και προτάσεις σε κάθε επενδυτική αναζήτηση και
προβληματισμό. Το Γραφείο αυτό θα φέρει τη συμβολική ονομασία
«Κερδώος Ερμής (Chios Investments») και θα αποτελέσει εργαλείο
προώθησης της επιχειρηματικότητας και επαγγελματικότητας.

Η πρώτη, άμεση και καθοριστική κίνησή μας είναι η δημιουργία ενός
άτυπου ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Διευκολύνουμε τους εκκολαπτόμενους επενδυτές (ντόπιους,
ομογενείς και αλλοδαπούς)

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αποκέντρωση των πολιτιστικών δρώμενων

Αξιοποίηση των τριών «εργαλείων πολιτισμού» – Δημόσια Κεντρική
Ιστορική Βιβλιοθήκη, Ομήρειο, Rex

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Διεθνές Κέντρο Παιδείας
και Πολιτισμού «ΙΩΝΙΑ» και όλους τους θεσμικούς φορείς Παιδείας
και Πολιτισμού του νησιού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ

Για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα άμεσης επικοινωνίας με τις μαθητικές κοινότητες και
τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων

Πρόγραμμα ενημέρωσης μαθητών για κοινωνικά ζητήματα

Δημιουργία ενός μόνιμου Φορέα Βιωματικής Επιμόρφωσης
Μαθητών, Γονέων και Κηδεμόνων

Καλλιέργεια της εξωστρεφούς δράσης των μαθητών

Κέντρο Δημιουργικής Έκφρασης των μαθητών κατά την
καλοκαιρινή περίοδο

Για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Φορέας Επιστήμης και Προώθησης της Γνώσης με δύο κατευθύνσεις:

Καλοκαιρινή φιλοξενία πανεπιστημιακών μαθημάτων (summer
schools) σε συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια

Διοργάνωση σειράς συνεδρίων προώθησης της γνώσης στο ευρύ
κοινό σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Ενθάρρυνση και υπηρεσιακή υποστήριξη

Κέντρισμα και την ανάπτυξη

Υποστήριξη κάθε ευρεσιτεχνίας και κάθε καινοτομίας

Σχεδιασμό καινοτόμων επιχειρήσεων

Αδιάλειπτη υπηρεσιακή αρωγή στον κάθε επαγγελματικό
προσανατολισμό και επιλογή τους

Πλήρως διαφανή και αξιοκρατική επιλογή τους σε νέες θέσεις
εργασίας του Δήμου, όποτε οι συνθήκες το απαιτούν

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Αποτασσόμεθα την πολιτική που εξαερώνει τα θαλάσσια σύνορα,
αποτασσόμεθα την οσφυοκαμπτική λογική παραχώρησης ≪γης και
ύδατος≫ στην Κεντρική Εξουσία, αποτασσόμεθα τη φιλοσοφία της
ολιγόχρονης, έστω διαμονής, χωρίς όρια και όρους.

Κλείσιμο, άμεσα, της ΒΙ.ΑΛ

Ταχεία εξέταση ασύλου και ενεργοποίηση των διαδικασιών της
διακήρυξης Ε.Ε – Τουρκίας, για όσους απορρίπτεται η αίτηση.

Επίσπευση διαδικασιών αναχώρησης για την ενδοχώρα αυτών που
δικαιούνται ασύλου.

Αυστηρό έλεγχο λειτουργίας των Μ.Κ.Ο στη Χίο.

Εμπέδωση σε συνεργασία με τις διωκτικές Αρχές αισθήματος
ασφάλειας στους κατοίκους.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Ενίσχυσης της Δημαρχίας με προσωπικό εξειδικευμένο.

Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσα από την καινοτομία και την
έξυπνη βιώσιμη ανάπτυξη

Υποστήριξη κάθε ευρεσιτεχνίας και κάθε καινοτομίας.

Ένταση προσοχής στο περιβάλλον, στην αειφόρο ανάπτυξη, γενικά,
αφού χρηματοδοτούνται δράσεις με περιβαλλοντική ευαισθησία,
δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και στην κυκλική
οικονομία

Καινοτόμες στρατηγικές με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, αλλά
και τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Ανάδειξη της Χίου σε Πανελλήνιο και Διεθνές
Κέντρο Πολιτισμού

Ανάδειξη της Χίου σε Διεθνές Ναυτιλιακό
Κέντρο

ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Επενδυτικές Προτάσεις και ποικιλώνυμη αρωγή απ’ το Γραφείο
Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας και των Επενδύσεων του Δήμου
μας.

Καλοκαιρινά Σχολεία – Summer schools, (με θερινούς κύκλους
σπουδών) για τους ίδιους – και ιδιαίτερα τους νέους – με
αντικείμενο: την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Περιπατητικές Εκπαιδευτικές Διαδρομές, Εκδρομές και
Ξεναγήσεις, σε τοπία απείρου φυσικού κάλλους και αγιότητας,
καθώς και μνημεία φύσης, ιστορίας, παράδοσης και πολιτισμού

Ετήσια Ημερίδα

Καθιέρωση, από το Δήμο, Δείπνου αγάπης, αδελφοσύνης,
γνωριμίας, σύσφιξης σχέσεων, μετά την Ημερίδα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΗ

(Πολιτική Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης)

Για την Τρίτη ηλικία. Θα βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και θα
αυξηθεί η κοινωνική συμμετοχή των απόμαχων της ζωής. Πέραν των
γηροκομείων και ΚΑΠΗ, θα υπάρξει μέριμνα για τη διατήρηση της
δυνατότητας διαμονής τους στους τόπους επιλογής, ανεξαρτήτως
απόστασης από τα αστικά κέντρα. Θα αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες
βοήθειας στο σπίτι παρέχοντας υγειονομική φροντίδα σε
απομακρυσμένους οικισμούς.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΗ

(Πολιτική Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης)

Για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Θα βελτιωθεί η προσβασιμότητα των
ατόμων με κινητικά προβλήματα εντός και εκτός του αστικού ιστού.
Θα αναβαθμιστεί οργανωτικά και λειτουργικά το Κέντρο
Δημιουργικής Απασχόλησης Χίου και θα μετεγκατασταθεί σε νέο
κτήριο με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Θα δημιουργηθούν
δομές δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες,
σχολικής και προσχολικής ηλικίας, κατά τις απογευματινές ώρες. Θα
αποτελέσει κύριο στόχο μας η λύση του κτηριακού του Ειδικού
Σχολείου και του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης Χίου, που σήμερα φιλοξενούνται σε δομή του
Γενικού Νοσοκομείου Χίου (ΚΕΦΙΑΠ)..

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΗ

(Πολιτική Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης)

Για Άτομα προσχολικής ηλικίας. Θα βελτιωθεί το δίκτυο
βρεφονηπιακών σταθμών, ώστε να καλύπτουν όσο το δυνατόν
περισσότερα παιδιά του Δήμου, ανεξάρτητα της εργασίας ή όχι
των γονέων. Θεωρούμε ουσιαστική τη συμμετοχή των παιδιών
αυτών σε δραστηριότητες και παιχνίδι σε ομάδες με άλλα παιδιά
ίδιας ηλικίας, ώστε να βελτιωθούν οι σωματικές, πνευματικές και
κοινωνικές δεξιότητές τους και να αναπτυχθούν σε ενεργά και
κοινωνικά μέλη της κοινωνίας μας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Η Σύμπραξη Δημιουργίας δεσμεύεται, για την άμεση σύσταση
και στελέχωση ‘’Γραφείου Εξυπηρέτησης Ναυτικών’’ με
αρμοδιότητα την εξυπηρέτηση των ναυτικών σε προβλήματα που
αντιμετωπίζουν με τη Δημόσια Διοίκηση και δεν μπορούν να
αντιμετωπιστούν από άλλες διοικητικές δομές.

ΓΥΝΑΙΚΑ

Δημιουργία υποδομών και βελτίωση υπαρχουσών, που υποστηρίζουν

την εργαζόμενη γυναίκα, τη μητέρα, τη νοικοκυρά (Κέντρα
Οικογενειακού Προγραμματισμού, Δημοτικά Ιατρεία Προληπτικής
Ιατρικής, Σχολές Γονέων, Αναβάθμιση των παιδικών σταθμών, Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης, Προγράμματα Καταπολέμησης
Ενδοοικογενειακής Βίας κ.ά).

Δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία θα συμβάλλει – πέρα
από τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας – και στην
κατάλληλη προετοιμασία για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Προώθηση και τόνωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στο
πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν και
υποστηρίζουν την κοινωνική συμμετοχή των γυναικών στο Δήμο Χίου.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Στόχος μας, σαν Δημοτική Αρχή, η ανάδειξη του ποικιλώνυμου
αθλητισμού σαν στάση ζωής, καθώς και η προβολή και
διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας, και κύρια των νέων, για τις συνέπειες
της ένταξής του στους κώδικες αξιών. Και όλα αυτά με την παράλληλη
και ουσιαστική υποστήριξη του αθλητισμού σε όλα τα είδη του –
άσκηση, άθληση, πρωταθλητισμός (στο πλαίσιο δίκαιου ανταγωνισμού
και ευγενούς άμιλλας) – με την αξιοκρατική οικονομική αρωγή όλων
των αθλητικών σωματείων του νησιού και δημιουργία σύγχρονων και
τελεσφόρων υποδομών στο βωμό του πολυειδούς αθλητισμού.

ΤΕΧΝΗ – ΘΕΑΤΡΟ – ΔΗΠΕΘΕ

Δεσμευόμαστε για την επανένταξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ στην τροχιά της
καλλιτεχνικής ζωής του τόπου, αλλά και διαιγηακά, με μια προοπτική,
μάλιστα, αντάξια του θεσμού, προγραμματίζοντας δική του σκηνή και
στέγη συμβατή με την αποστολή του.

Δεσμευόμαστε, επίσης, για την ανακαίνιση του Θεάτρου «Μίκης
Θεοδωράκης» στον Καστρομηνά, όπως και την αναμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου. Είμαστε αποφασισμένοι για την ανάδειξη
τούτου του προνομιούχου χωροταξικά θεάτρου και τη μετάλλαξή του
σε ένα από τα ωραιότερα θέατρα της Ελλάδας.

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Όμηρος

Κοραής

Μαστίχα

Ναυτιλία

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΩΝ ΑΠΕΙΡΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ,

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πείρα…

Γνώσεις…

Δύναμη…

Συνέπεια…

Εργατικότητα…

Υπευθυνότητα…

Αποφασιστικότητα…

Αγάπη για τον τόπο…

 

Please follow and like us:
fb-share-icon
Αρέσει σε %d bloggers: