Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Χίου: Καταγγέλλουμε την επιχειρούμενη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της ανακύκλωσης

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Χίου καταγγέλλει την επιχειρούμενη
προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του τομέα της ανακύκλωσης στο Δήμο Χίου με όχημα τη
ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε και τους μαθητευόμενους μάγους της Διοίκησης που καθορίζουν τις
αποφάσεις της.
Έτσι λοιπόν στη συνεδρίαση της 15/07/2022, του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρείας, αποφασίσθηκε η ενοικίαση οχήματος περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών
κατά παρέκκλιση αφενός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και αφετέρου χωρίς
να έχει υπάρξει αιτιολόγηση της σκοπιμότητα μιας τέτοιας ενέργειας.
Η προφανής στόχευση της ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε όπως εξηγήθηκε από τον εκπρόσωπο του
Συλλόγου Εργαζομένων είναι η πλήρης ιδιωτικοποίηση της Ανακύκλωσης στο Δήμο
Χίου και η εμπορευματοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών προς άγρα μπόνους
στελεχών της εταιρείας όπως άλλωστε προέκυψε από απόφαση της εταιρείας στην ίδια
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν.Χίου και οι εργαζόμενοι στην Καθαριότητα και την
Ανακύκλωση του Δήμου Χίου με τους αγώνες τους θα διαφυλάξουν τον κοινωνικό
χαρακτήρα της Ανακύκλωσης και θα αποτρέψουν τα όποια σχέδια ιδιωτικοποίησης
εξυφαίνονται από τη Δημοτική Αρχή.

Η Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας

Σοφία Γατανά Ιωάννης Δεληγιάννης

 Please follow and like us:
fb-share-icon