Μας θεωρούν δημόσιους υπαλλήλους δεύτερης κατηγορίας!

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Μας θεωρούν δημόσιους υπαλλήλους δεύτερης κατηγορίας!
Mε τροπολογίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Εργασίας, σε συζητούμενο στη
Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθορίζεται το νέο πλαίσιο των αδειών
των εργαζομένων, αφ’ ενός των γονέων τέκνων που νοσούν και αφ’ ετέρου των
νοσούντων εργαζομένων.Το πλαίσιο αυτό όμως περιλαμβάνει τρεις δυσμενείς
ρυθμίσεις- διακρίσεις για τους εκπαιδευτικούς, στα εξής σημεία:
Α. Προβλέπεται ρητά, τόσο για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό όσο και στο
δημόσιο τομέα, ότι εφόσον ένας εκ των γονέων είναι εκπαιδευτικός, η  άδεια χορηγείται
υποχρεωτικά στον άλλο γονέα , ανεξαρτήτως αν απασχολείται στον δημόσιο ή στον
ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση περίπτωση που ο άλλος γονέας απασχολείται σε φορείς
παροχής υπηρεσιών υγείας. Με άλλα λόγια ο εκπαιδευτικός, δε δικαιούται να λάβει την
άδεια αυτή αλλά μόνο ο/η σύζυγός του (εφόσον ο τελευταίος δεν απασχολείται σε φορείς
παροχής υπηρεσιών υγείας). Επίσης, η τροπολογία δε διευκρινίζει τι συμβαίνει στην
περίπτωση που και οι δύο γονείς  είναι εκπαιδευτικοί .
Β. Οι εκπαιδευτικοί εξαιρούνται των διευκολύνσεων που παρέχονται στους
γονείς δημοσίους υπαλλήλους σε περίπτωση που το τέκνο συνεχίζει να νοσεί μετά τις
πέντε ημέρες.
Γ. Επιπλέον εισάγεται η δυνατότητα του σχολείου να αξιώσει την παροχή
υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης από τον γονέα που λαμβάνει την ειδική άδεια λόγω νόσησης
τέκνων. Με άλλα λόγια, εισάγεται μία δυσμενής διάκριση για τους εκπαιδευτικούς, κατά
το διάστημα της απουσίας τους λόγω της λήψης της ειδικής άδειας νόσησης τέκνου, σε
αντίθεση με τους λοιπούς υπαλλήλους για τους οποίους δεν υπάρχει παρόμοια ρύθμιση.
Εύλογα προκύπτει λοιπόν το ερώτημα: Γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν τη
δυνατότητα να λάβουν την άδεια ειδικού σκοπού όταν νοσήσει το παιδί τους με
κορονοϊό, όπως όλοι οι εργαζόμενοι γονείς;
Η απάντηση προφανώς βρίσκεται στην ανεπαρκή κάλυψη των κενών που
υπάρχουν μέχρι σήμερα στα σχολεία . Ενώ το ΥΠΑΙΘ υπερηφανεύεται ότι έχει
προχωρήσει σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό προσλήψεων, ωστόσο παραμένει μεγάλος και ο
αριθμός των κενών στα σχολεία.
Απαιτούμε ίση μεταχείριση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους και άμεση κάλυψη
των κενών στα σχολεία!!!

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Σταυρινούδης Σταύρος Πρωάκης ΔημοσθένηςPlease follow and like us:
fb-share-icon