Έναρξη Λειτουργίας Δεύτερης Μονάδας του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ στη Χίο
Έναρξη Λειτουργίας Δεύτερης Μονάδας του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ στη Χίο
Ξεκίνησε την λειτουργία του το Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Β. Αιγαίου με
έδρα τη Χίο. Η νέα μονάδα έρχεται να προστεθεί στο υπάρχον δίκτυο του ΚΕΘΕΑ
ΝΟΣΤΟΣ στη Χίο, εφόσον αποτελεί την δεύτερη μονάδα του ΚΕΘΕΑ στο νησί (η
πρώτη χρονικά σε λειτουργία μονάδα, το Συμβουλευτικό Κέντρο λειτουργεί από τον
Νοέμβριο του 2017).
Το παραπάνω αποτελεί σημαντικό γεγονός, αν αναλογιστούμε, ότι μέχρι πριν λίγα
χρόνια στη Χίο δεν υπήρξε μονάδα εξειδικευμένου θεραπευτικού Προγράμματος για
την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Το Πολυδύναμο Κέντρο θα συμβάλει σημαντικά
στο έργο της ήδη υπάρχουσας μονάδας (του Συμβουλευτικού Κέντρου) σε μία
περίοδο που η εμφάνιση της πανδημίας φαίνεται να δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για
την ανάπτυξη και συντήρηση των εξαρτήσεων.
Το Πολυδύναμο Κέντρο στελεχώνεται από εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα και
θα παρέχει υπηρεσίες σε άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα με τα ναρκωτικά
και τις νόμιμες εξαρτήσεις (αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια, διαδίκτυο, gaming), καθώς και
υπηρεσίες στο οικογενειακό, συγγενικό και φιλικό περιβάλλον των προαναφερθέντων
ατόμων. Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει η νέα μονάδα θα είναι πρωτοβάθμιας
υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων
ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους και όποτε κρίνεται αναγκαίο οι ωφελούμενοι θα
παραπέμπονται σε άλλες εξειδικευμένες δομές, όπως θεραπευτικές κοινότητες,
μονάδες ψυχικής υγείας, μονάδες αποτοξίνωσης κ.α.
Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, σε ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο
απόρρητο και χωρίς λίστες αναμονής.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Κοντογιάννη 8
Τ: 2271042507Please follow and like us:
fb-share-icon