ΟΛΗ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ- ΤΣΟΥΧΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ COVID-19- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΑ

«Δημοσίευση Κ.Υ.Α. για τα περιοριστικά μέτρα COVID-19 – μετακίνηση και επιβίβαση των επιβατών στα πλοία προερχόμενα από Τουρκία».

Σχετ: Η Δ1α/ΓΠ.οικ. 8504/2022 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 606 Β’/12-02-2022).

 1. Επί του αντικειμένου του θέματος, σας γνωρίζεται ότι με την ανωτέρω σχετική προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις θαλάσσιες μεταφορές. Συγκεκριμένα, όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη χώρα πρέπει:

Α) Να έχουν συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή τους στη Χώρα.

Β) Να επιδεικνύουν Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 ήτοι εναλλακτικά:

 • Πιστοποιητικό Εμβολιασμού αφού έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών, τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και όχι περισσότερο από εννέα (09) μήνες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού ή χωρίς χρονικό περιορισμό για τους ταξιδιώτες που έχουν λάβει ενισχυτική δόση. Το πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου, τον αριθμό των δόσεων και την ημερομηνία διεξαγωγής τους ή
 • Πιστοποιητικό Νόσησης κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν ή
 • Πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος, εφόσον έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών είτε με τη μέθοδο RAPID TEST εντός των τελευταίων εικοσιτεσσάρων (24) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.
 1. Οι έλεγχοι για την κατοχή των προβλεπόμενων και σε ισχύ πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων [εμβολιασμού, νόσησης, διαγνωστικού (PCR και Rapid test)]των επιβατών, θα διενεργούνται από τις εταιρείες και τα πληρώματα των εν λόγω πλοίων καθώς και από τα ναυτικά πρακτορεία. Τα αναγκαία έγγραφα εισόδου ταξιδιωτών στη Χώρα θα επιδεικνύονται από τους ταξιδιώτες στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής θα προβαίνουν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων και συγκεκριμένα:
 • Στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ,
 • Στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, τον διαχειριστή καθώς και στους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
 1. Η πληρότητα στα επιβατηγά και επιβατηγά –οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες ανέρχεται:
 • Μέχρι ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων ή μέχρι ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%)του αριθμού αυτού εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπίνες. Η κάλυψη των καθισμάτων αεροπορικού τύπου ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%).
 1. Τέλος , εφιστούμε τη προσοχή σας ως προς την τήρηση των ενδεικνυόμενων μέτρων, από πλευράς σας, για την αποτροπή μετάδοσης της εν θέματι πανδημίας.
 2. Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις δικές σας ενέργειες.-

 

 

 Ο Κεντρικός Λιμενάρχης  Χίου α.α.

 

 

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΣΙΑΡΜΠΑΣ Στυλιανός

 

 

 

 

 

 

 

 Please follow and like us:
fb-share-icon