ΚΩΜΗ: Σε πλήρη εξέλιξη τα έργα- Γιατί γίνονται

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι ξεκίνησε το έργο που αφορά στην βελτίωση και συμπλήρωση
των κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κώμης. Στόχος της μελέτης είναι η βελτίωση της ποιότητας και
της μορφής τμήματος των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού Κώμης και η συμπλήρωσή τους με νέα,
σύγχρονα στοιχεία που θα αναδείξουν την ταυτότητα της περιοχής παρέμβασης. Ο νέος σχεδιασμός
σκοπεύει να προσφέρει στους πεζούς ομαλή και ασφαλή πρόσβαση προς την παραλία, τα
καταστήματα και τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους του οικισμού.


Επιπλέον, επιδιώκεται η οργάνωση της κίνησης των οχημάτων, της στάθμευσης και της
φορτοεκφόρτωσης καθώς και των χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Παράλληλα, προτείνονται
νέες φυτεύσεις με στόχο την βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής και εξασφαλίζεται η πρόσβαση
και η ασφαλής παραμονή στο χώρο ατόμων Αμεα. Εν γένει, η πρόταση στόχο έχει να προσφέρει
βελτίωση της ποιότητας ζωής και της τουριστικής εμπειρίας, σε κατοίκους και επισκέπτες.
Τέλος, ενημερώνουμε ότι κατά την διάρκεια των εργασιών απαγορεύεται αυστηρά η διέλευση
οχημάτων από το εργοτάξιο.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

 Please follow and like us:
fb-share-icon