Διακοπή Κυκλοφορίας στις οδούς Βενιζέλου-Ροδοκανάκη-Κοραή

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Διακοπή Κυκλοφορίας στις οδούς Βενιζέλου-Ροδοκανάκη-Κοραή στις 19/01/2022
Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια αφαίρεσης του εορταστικού
διακόσμου, θα απαιτηθεί η διακοπή της κυκλοφορίας την Τετάρτη 19/01/2022
στις παρακάτω οδούς:
• Οδός Βενιζέλου κατά τις ώρες 08:30 εως 9:30.
• Οδός Ροδοκανάκη κατά τις ώρες 9:30 εως 10:30.
• Οδός Κοραή κατά τις ώρες 10:30 εως 11:00.
Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός,
ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των
διερχόμενων οχημάτων. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών σε μικρότερο
διάστημα, η οδός θα δοθεί πιο σύντομα σε κυκλοφορία.
Είμαστε στη διάθεση σας για πληροφορίες-διευκρινήσεις .
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.
Παπαλάνης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α΄ ΒαθμόPlease follow and like us:
fb-share-icon