Αξιοποίηση Ανακύκλωσης & Πρόσκοποι ενώνουν τις δυνάμεις τους!
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης & Έλληνες Πρόσκοποι,
ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν καλύτερο κόσμο!

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.), η πρωτοβουλία των ελληνικών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή συσκευασιών και την εμπορία συσκευασμένων προϊόντων και το Σώμα
Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), η μεγαλύτερη εθελοντική, παιδαγωγική κίνηση για νέους στην Ελλάδα, με
υπερηφάνεια ανακοινώνουν ότι συμπράττουν με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος.
Τα δύο μέρη συμφώνησαν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, με σκοπό την υλοποίηση μιας σειράς από
στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για την προώθηση της ανακύκλωσης και την ευαισθητοποίηση των
πολιτών στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος.
Οι προγραμματικοί στόχοι που συμφωνήθηκαν μεταξύ της ΕΕΑΑ και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, μεταξύ
άλλων περιλαμβάνουν:
• Εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο φορέων με τη δημιουργία κοινών ομάδων εργασίας για τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων
• Προώθηση του εθελοντισμού, της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης στον τομέα της
ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας.
• Συνεργασία και οργάνωση από κοινού δράσεων διάχυσης και ενημέρωσης σχετικά με την ανακύκλωση.
Για τους πολίτες, οι μπλε κάδοι που βρίσκονται πλέον σχεδόν σε κάθε γειτονιά, αποτελούν συνώνυμο της
ανακύκλωσης ενώ η Ε.Ε.Α.Α. συνεχίζει να συνεισφέρει ώστε η ανακύκλωση να γίνει συνείδηση όλων των
πολιτών. Μόνο το 2019 τα οχήματα συλλογής πραγματοποίησαν περισσότερα από 125.000 δρομολόγια
συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών από τους Ο.Τ.Α, ενώ σημειώθηκε 12% αύξηση στα αποτελέσματα της
ανακύκλωσης των γυάλινων συσκευασιών από τους μπλε κώδωνες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Με τη σειρά τους οι Πρόσκοποι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται εδώ και 111 χρόνια σε 350 γειτονιές στην
Ελλάδα, εκπαιδεύουν & ευαισθητοποιούν την ελληνική κοινωνία με νέες και νέους που λειτουργούν ως
υπεύθυνοι πολίτες αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο μέσα σε αυτήν. Γι’ αυτό και οι Πρόσκοποι, ως Πρεσβευτές
των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, προσπαθούν, σε κάθε εκδήλωση της καθημερινότητάς τους, να
σκέπτονται την παράμετρο προστασίας της φύσης, ενώ παράλληλα υλοποιούν πάνω από 1.200
περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις το χρόνο.
Οι Πρόσκοποι θα αποτελέσουν τους πρεσβευτές μιας πιο πράσινης Κοινωνίας, έχοντας στόχο έως το 2030 να
έχουν συμβάλλει ως φορέας στην άνοδο των ποσοτικών δεδομένων του συνολικού προγράμματος
ανακύκλωσης της χώρας.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους της Ε.Ε.Α.Α. ο Πρόεδρος Μιχάλης Οικονομάκης και εκ μέρους
του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. ο Πρόεδρος Ισίδωρος Κανέτης.

Ο κος Οικονομάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τη συνεργασία μας με το Σώμα
Ελλήνων Προσκόπων. Είναι σημαντικό το μήνυμα της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος να
περάσει μέσα και από τη μεγαλύτερη εθελοντική οργάνωση νέων στη χώρα μας, η οποία έχει και παιδαγωγικό
χαρακτήρα. Θα σταθούμε δίπλα στους Προσκόπους και θα στηρίξουμε στα πλαίσια της λειτουργίας μας τις
δραστηριότητες και το έργο τους στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος. Ευχαριστούμε στο
πρόσωπο του Προέδρου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, όλους τους προσκόπους, σε κάθε γωνιά της
Ελλάδας».
Με τη σειρά του ο κος Κανέτης δήλωσε: «Λίγες ημέρες πριν τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Προσκόπου
(22/2), ερχόμαστε εμπράκτως ως Πρόσκοποι να κάνουμε πράξη το παγκόσμιο μότο μας “Δημιουργώντας έναν
καλύτερο κόσμο”, συμπράττοντας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Στόχος μας, όχι μόνο να
δώσουμε το παράδειγμα της ανακύκλωσης, αλλά να ενεργοποιήσουμε και εκπαιδεύσουμε την Κοινωνία μας
για την σημαντικότητα αυτής της πράξης. Μιας καθοριστικής πράξης με θετικό οικολογικό αντίκτυπο, της
οποίας τα αποτελέσματα θα βιώσουν οι επόμενες γενιές».

Λίγα λόγια για την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης αποτελεί πρωτοβουλία ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην παραγωγή συσκευασιών και την εμπορία συσκευασμένων προϊόντων με στόχο να ανταποκριθούν αποτελεσματικά
στη νομική τους υποχρέωση για ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας των προϊόντων τους, μέσα από τη συλλογική
διαχείριση των πόρων τους, στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Η ΕΕΑΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου 2939/01, έχει αναπτύξει και υλοποιεί στην Ελλάδα το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης –
ANAKYΚΛΩΣΗ (ΣΣΕΔ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) το γνωστό σε όλους Σύστημα των μπλε κάδων. Η ΕΕΑΑ αποτελεί ένα επιτυχημένο
παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των εγχώριων συσκευαστών προϊόντων και των εισαγωγέων συσκευασμένων προϊόντων
από τη μία πλευρά και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) από την άλλη, οι οποίοι είναι οι νομικά υπεύθυνοι
φορείς για τη συλλογή δημοτικών αποβλήτων. Το 35% των μετοχών της ΕΕΑΑ ανήκει στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
(ΚΕΔΕ). Η ΕΕΑΑ δεν λειτουργεί κερδοσκοπικά αλλά προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, όπως προβλέπεται από το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Λίγα λόγια για τους Προσκόπους
Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και συμμετέχει στον Παγκόσμιο Οργανισμό της Προσκοπικής Κίνησης, με
εκατομμύρια μέλη σε όλο τον κόσμο, χωρίς καμία διάκριση φυλής, γλώσσας, θρησκείας, εθνικότητας. Σκοπός του είναι η
διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων με την προσκοπική μεθοδολογία, στην οποία περιλαμβάνονται η υπαίθρια ζωή, το
ομαδικό παιχνίδι, η αυτενέργεια και η αυτό-εκπαίδευση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κοινωνική οργάνωση στην Ελλάδα,
αριθμώντας σήμερα περισσότερα από 25.000 μέλη σε όλη τη χώρα. Το Σ.Ε.Π. ιδρύθηκε το 1910, συμπληρώνει δηλαδή το
2021, 111 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και συστηματικής προσφοράς στην ελληνική κοινωνία. Είναι μια κίνηση για τους
σημερινούς νέους, τους αυριανούς πολίτες, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις προκρίνοντας την ενεργό
συμμετοχή και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.
Επικοινωνία:
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
Δημήτρης Παπασωτηρίου

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
Κωνσταντίνος Εφραιμίδης

 Please follow and like us:
fb-share-icon