Έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης για το Φράγμα Κόρης Γεφύρι

Την παρακάτω επιστολή με Θέμα: «Έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης ύψους 50.000,00 € για την
αμοιβή των Τεχνικών Συμβούλων της Π.Ε. Χίου για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος
Στατικής Επάρκειας και η κατασκευή των Συνοδών έργων του Φράγματος Κόρης
Γεφύρι Χίου» απέστειλε ο Δήμης Γ. Μυλωνάδης Ειδικός Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Χίου στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου

Κυρία Περιφερειάρχη,
Κύριοι Αντιπεριφερειάρχες-Περιφερειακοί Σύμβουλοι,
Υπηρεσιακοί Παράγοντες,
Με την παρούσα σας ενημερώνω ένα έκαστο και συνολικά όλους, για το
περιεχόμενο των διπλών επαφών που πραγματοποίησα το τελευταίο διάστημα στην
Δ/νση Μελετών-Κατασκευών του Υπουργείου κατόπιν εντολών του
Αντιπεριφερειάρχη Χίου με τον Δ/ντη Μελετών-Κατασκευών κ. Θαν. Πετρογιάννη.
Το αντικείμενο των συζητήσεων και η ανταλλαγή απόψεων, αφορούσαν τις
επί μέρους ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν από το Υπουργείο και την Περιφέρεια
ώστε να ολοκληρωθούν τόσο οι απαιτούμενες έρευνες και μελέτες που θα
διασφαλίσουν την στατική επάρκεια του σώματος του φράγματος, όσο και οι
εργασίες καθαίρεσης και επανακατασκευής του μανδύα που κατασκευάστηκε από
τον αρχικό εργολήπτη.
Σύμφωνα με όσα μου εξέθεσε ο κ. Πετρογιάννης το Υπουργείο έχει
καταλήξει στα εξής:

1. Στην διάνοιξη και διερεύνηση (3) τριών ακόμη γεωτρήσεων στο σώμα
του φράγματος.
2. Στην εισαγωγή οργάνων περαιτέρω ελέγχου και διερεύνησης της
πυκνότητας και αντοχής του σώματος του φράγματος.
3. Στην μελέτη των ευρημάτων και σύνταξη ειδικής τεχνικής έκθεσης-
μελέτης από τον κ. Γ. Γκαζέτα, Καθηγητή Ε.Μ.Π. εδαφομηχανικό, ο
οποίος και θα υποδείξει τον τρόπο που θα καταστήσει το σώμα του
φράγματος ασφαλές για να πληρωθεί με νερό και να αρχίσει την
λειτουργία του.
4. Τις δαπάνες για όλα τα προηγούμενα θα καλύψει το Υπουργείο με
συμπληρωματικές συμβάσεις με τους Αναδόχους (P&C
DEVELOPMENT), οι οποίοι θα αναλάβουν την πληρωμή του κ.
Γκαζέτα.
Το Υπουργείο επίσης θα χρηματοδοτήσει την καθαίρεση και ανακατασκευή
του αρχικού μανδύα σε συνεργασία με τους αναδόχους του έργου και τους
Τεχνικούς Συμβούλους. Οι δαπάνες προϋπολογίζονται στο ποσό των 850.000,00
έως 900.000,00 €.
Το Υπουργείο ζητεί από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να εγκρίνει
συμπληρωματική χρηματοδότηση ύψους 50.000,00 € από την οποία θα αμείβονται
βάσει πινάκων, οι Τεχνικοί Σύμβουλοι της Διευθύνουσας-Επιβλέπουσας Υπηρεσίας
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων την παρουσία των οποίων θεωρεί απαραίτητη.
Το Υπουργείο αναμένει την ψήφιση και γνωστοποίηση της άνω πίστωσης,
προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στις δικές του άνω δεσμεύσεις, πιθανά και

υπογραφή προγραμματικής σύμβασης Υπουργείου και Περιφέρειας, για να
ολοκληρωθεί ένα έργο που σχεδιάστηκε για πρώτη φορά πριν από 81 χρόνια,
δημοπρατήθηκε πριν 14 χρόνια και παραμένει ημιτελές, με κίνδυνο να ζητηθεί η
επιστροφή των χρημάτων που διέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά των τόκων τους
λόγω έλλειψης συνεννόησης και αδυναμίας ανταπόκρισης του Ελληνικού Δημοσίου
και της Τοπικής-Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
Το έργο προορίζεται να αντιμετωπίσει το αρδευτικό πρόβλημα της κεντρικής
Χίου, (Περιοχές Κάμπου – Καμποχώρων κ.λ.π.) και το πρόβλημα της διάλυσης-
εμφάνισης του Υδραργύρου στα νερά του συμπλέγματος των υδρολεκανών του
Κατράρη.
Δηλώθηκε πρόσθετα ότι το Υπουργείο έχει καταρτίσει ειδική επιτροπή η
οποία θα επισκεφθεί ΑΜΕΣΑ το έργο προκειμένου να εκκινήσουν οι άνω εργασίες.
Αναμένω τυχόν πρόσθετες εντολές και ενημέρωση.

Με τιμή
Δήμης Γ. Μυλωνάδης
Ειδικός Σύμβουλος
Αντιπεριφερειάρχη Χίου

 

 

Please follow and like us:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *