ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ: Έγγραφο στην Επιθεωρήτρια Δημ. Διοίκησης- Να τηρηθεί ο νόμος (video)

Να τηρηθεί η νομιμότητα ζητά σε συνέντευξη του στην Chiosin.gr ο  εκπρόσωπος δημοτών Χίου Σταμάτης Κουτσοδόντης που θίγονται από την ανάπλαση της περιοχής του δημοτικού κήπου.

Μπορεί για το δήμο Χίου η από­φα­ση του Κε­ντρι­κού Συμ­βου­λί­ου Αρ­χι­τε­κτο­νι­κής Αι­γαί­ου που συνεδρίασε στην Μυτιλήνη με την οποία ανά­βει το πρά­σι­νο φως για το έργο της ανά­πλα­σης του Δη­μο­τι­κού Κήπου και της ευ­ρύ­τε­ρης πε­ριο­χής από την οδό Πο­λυ­τε­χνεί­ου έως την οδό Κέ­νε­ντυ, με την οποία ακυ­ρώ­θη­κε η απόρ­ρι­ψη  της με­λέ­της του τοπικού ωστόσο εγείρονται πολλά ερωτήματα που αναφέρει ο μειοψηφών του Συμβουλίου στην έκθεση του τονίζει ο κ. Κουτσοδόντης.

Και συμπληρώνει: Αυτά που παρουσιάστηκαν στο Ομήρειο πέρσι χρήζουν μελέτης και προγραμματισμού και οι θιγόμενοι θα προχωρήσουν την υπόθεση. Επίσης μας αποκάλυψε ότι έχει έγγραφο στην κ. Επιθεωρήτρια δημόσιας διοίκησης για τις τρεις που ενασχολούνται με τον Δήμο.

«Αδυ­να­τώ και αλλά και δυ­σκο­λεύ­ο­μαι να πι­στέ­ψω πως ο Δή­μαρ­χος Χίου κ. Βουρ­νούς απώ­λε­σε κάθε ίχνος αξιο­πρέ­πειας και ηθι­κής ένα­ντι των 200 πε­ρί­που οι­κο­γε­νειών συν­δη­μο­τών του χα­ρα­κτη­ρί­ζο­ντας αυ­τούς ως «Επι­τή­δειους» για τον μο­να­δι­κό λόγο που ενα­ντιώ­νο­νται στα σχέ­διά του, της με­τα­τρο­πής δρό­μων σε πε­ζο­δρό­μους επι­βα­ρύ­νο­ντας κυ­κλο­φο­ρια­κά το κέ­ντρο της πόλης της Χίου, επει­δή ζη­τούν την τή­ρη­ση των νόμων του κρά­τους»

Δείτε την αποκαλυπτική συνέντευξη του κ. Σταμάτη Κουτσοδόντη στον Νίκο Ζερβόπουλο στον δημοτικό κήπο όπου με παραστατικό τρόπο αναλύει τι πρέπει να γίνει και τι δεν πρέπει να γίνει και μέχρι που θα φθάσει η υπόθεση.

Please follow and like us:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Αρέσει σε %d bloggers: