Παναγιώτης Κουφέλος: Οδηγίες πρόληψης των επιπτώσεων του καύσωνα

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
«Οδηγίες πρόληψης των επιπτώσεων του καύσωνα»

Σε εξέλιξη είναι ο έντονος καύσωνας που πλήττει τη χώρα μας, ενώ σύμφωνα με τις
επισημάνσεις των μετεωρολόγων θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της ερχόμενης
εβδομάδας.
Με στόχο την προστασία των εργαζομένων στον πρωτογενή τομέα ενόψει της πολυήμερης
επικράτησης υψηλών θερμοκρασιών στη χώρα μας και την αποφυγή φαινομένων θερμικής
καταπόνησης υπό συνθήκες καύσωνα καλούμε όλους τους εργαζόμενους στον αγροτικό και
κτηνοτροφικό τομέα τόσο στη λήψη των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων,
όσο και σε μείωση απασχόλησης ή/και παύση εργασιών κατά τις ώρες θερμοκρασιακής
αιχμής (12.00 – 16.00)

Τα οργανωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν εκ μέρους των εργαζομένων για την πρόληψη
της θερμικής καταπόνησης αφορούν :
 Στην οργάνωση του χρόνου εργασίας με προγραμματισμό διαλειμμάτων κατάλληλης
διάρκειας για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης,
 Στον προγραμματισμό των εργασιών, κατά το δυνατόν, σε ώρες εκτός
θερμοκρασιακών αιχμών,
 Στην κατανάλωση δροσερού νερού σε θερμοκρασία 10 -15 °C και στην επιπλέον
χορήγηση άφθονου νερού στα ζώα εκτροφής,
 Στη χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής καθώς και προστατευτικών μέσων
δέρματος,
 Στη διαμόρφωση σκιερού μέρους για διαλείμματα,
 Στην εφαρμογή στα δέντρα σκευασμάτων που τα προστατεύουν από το στρες των
υψηλότατων θερμοκρασιών,

 Στην εφαρμογή σκευασμάτων ρίχνοντας τη θερμοκρασία του εδάφους,
Ιδιαίτερη Προσοχή
 Στην αποφυγή αγροτικών εργασιών που μπορεί να προκαλέσουν εστία πυρκαγιάς όπως
κοπή χόρτων με μηχανικά μέσα, κοπή ξύλων, εργασίες στη μελισσοκομία (καπνισμοί) κλπ,
 Στην αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και διέλευση από τα δάση ή σε ευπαθή περιοχές με
αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Πανάγος Κουφέλος σχετικά με την ανησυχία
που έχει δημιουργηθεί στις τάξεις των αγροτών της Περιφέρειας καθώς ο καύσωνας
δοκιμάζει τις αντοχές των ανθρώπων του Πρωτογενούς Τομέα δήλωσε:
«Είναι ξεκάθαρο ότι οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
δοκιμάζονται από τις υψηλές θερμοκρασίες. Η αγωνία τους μεγάλη για τυχόν
προβλήματα σε καλλιέργειες, και ζωικό κεφάλαιο.
Καθόσον τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αποτελούν απότοκο της κλιματικής αλλαγής,
το κρίσιμο στοίχημα που καλείται να αντιμετωπίσει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,
αλλά και ολόκληρη η χώρα, είναι ο εκσυγχρονισμός του καλλιεργητικού μοντέλου και
φυσικά η υλοποίηση πολιτικών με έργα που θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της
κλιματικής αλλαγής και θα ελαχιστοποιούν τις συνέπειες
Κύριο μέλημα μας σε αυτές τις ώρες είναι η προστασία των ανθρώπων του
Πρωτογενούς Τομέα του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου μας».

Παναγιώτης Κουφέλος- Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς τομέα

 Please follow and like us:
fb-share-icon