Παράταση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης λόγω κορωνοϊού

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
«Παράταση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης λόγω κορωνοϊού»

Ενημερώνουμε τους επαγγελματίες αλιείς ότι η υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα που παρέχει
αποζημίωση λόγω προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους ως συνέπεια της
επιδημικής έκρηξης της Covid-19 παρατείνεται έως τις 30/09/2021 & ώρα 14.00.
Οι ενδιαφερόμενοι αλιείς μπορούν να υποβάλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους στον ιστότοπο
http://www.ependyseis.gr έχοντας τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.Αλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο
(2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
2. Μη άσκηση αλιευτικής δραστηριότητας (90 ημέρες αθροιστικά) για τη χρονική περίοδο από 1ης
Μαρτίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2020 και για κάθε σκάφος.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Αλιείας Λέσβου στο τηλ. 2251046667
εσωτ. 106.Please follow and like us:
fb-share-icon