Κουκουνάρειο: Πότε ξεκινάνε οι επιμορφωτικές – διδακτικές δραστηριότητες


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Συνέχεια  στίς ἀνακοινώσεις  μας :  α) ἀπό 21/3/2020  καί β) ἀπό 10/4/2020, σᾶς ἐνημερώνουμε  τά  ἀκόλουθα   :

α). Ἐπειδή  ἡ πανδημία   τοῦ Κορωνοϊοῦ COVID-19,  μπῆκε  στό  δεύτερο   δοκιμαστικό στάδιό της καί ἀκολουθεῖ  καί  τρίτο καί ἀκόμη  δέν ἐπανήλθαμε   στήν κανονικότητα  τῆς  ζωῆς μας, ἀλλά καί γιά νά μή  δώσωμε χῶρο καί  χρόνο γιά νά ἐξαπλωθεῖ ὁ ἰός.

β).Ἐπειδή τά   σχολεῖα τῆς  Δευτεροβάθμιας  Ἐκπαίδευσης   ἀρχίσαν νά λειτουργοῦν μέ αὐξημένα μέτρα ἀσφαλείας,  με πολλούς περιορισμούς,   μέ σοβαρές  προϋποθέσεις, μέ  ἀπαραβίαστους κανόνες   καί  αὐστηρό  κανονισμό καί.

γ). Ἐπειδή οἱ  δυνατότητες  τῶν κτιριακῶν  ἐγκαταστάσεων   τοῦ  Κουκουναρείου Πνευματικοῦ μας Κέντρου  εἶναι περιωρισμένες   ἀπό  πλευρᾶς χώρου.

  Γιά ὅλους  τούς  παραπάνω  λόγους,    καί μέ στόχο τή  μή ἐξάπλωση τῆς  πανδημίας τῆς νόσου τοῦ Κορωνοϊοῦ COVID-19, ἀλλά καί τήν  διασφάλιση τῆς  ὑγείας  τῶν  διδασκόντων καί  διδασκομένων   εἰς  τό  Κουκουνάρειο  Πνευματικό Κέντρο  τῆς  Ἐνορίας μας, ἀπευθυνόμεθα   μέ  πολύ  στενοχώρια στόν πιστό  λαό τῆς  Χίου καί  ἰδιαίτερα στούς ἐπιμορφούμενους στό Πνευματικό μας    κέντρο  καί στίς οἰκογένειές τους  καί  τούς  ἐνημερώνουμε  ὅτι:     1)   Οἱ  ἐπιμορφωτικές – διδακτικές  δραστηριότητες τοῦ Κουκουναρείου     Πνευματικοῦ μας Κέντρου  προγραμματίζεται νά  ἐπαναληφθοῦν  Θεοῦ  θέλοντος   το τρίτο δεκαήμερο τοῦ Σεπτεμβρίου   τοῦ  2020   2) Μέ  στόχο τήν πιστή ἐφαρμογή  τῶν ἐντολῶν τῶν πολιτικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν  ἀρχῶν  μας  σχετικά μέ  τίς  συναθροίσεις  τῶν ἀτόμων, ἡ πανενοριακή γιορτή    “ἐπί  τῇ λήξει τῶν ἐνοριακῶν  δραστηριοτήτων  μας” ,δέν  θά  πραγματοποιηθεῖ  καί  3) Οἱ ἐγγραφές γιά τήν νέα ἐκπαιδευτική  περίοδο  2020-2021 προγραμματίζεται νά πραγματοποιηθοῦν   κατά  τό  χρονικό διάστημα   1-20 Σεπτεμβρίου  2020.

Σᾶς  εὐχόμεθα καλό καί  εὐλογημένο καλοκαίρι.

      Ὁ  ὑπεύθυνος  τῆς λειτουργίας τοῦ

     Κουκουναρείου Πνευματικοῦ Κέντρου

 

 +   Πρωτοπρ. π.  Βασίλειος Ν.Φιλιππάκης
Please follow and like us:
fb-share-icon