Προσλήψεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Οι ενδιαφερόμενοι θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας για 3 έτη- Ποιες ειδικότητες ζητούνται

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο προκηρύσσει την η σύναψη σαράντα (40) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη πρόσκαιρων και
επειγουσών αναγκών των έργων της κτηματογράφησης διάρκειας τριών (3) ετών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

  • ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός
  • ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
  • ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός
  • ΠΕ Οικονομολόγος

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Εξαετής (6 έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελματική εμπειρία από την απόκτηση του απαιτούμενου πτυχίου ή διπλώματος, από την οποία τουλάχιστον 3 ετής εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία (εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία A’) σε εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών-GIS.
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).
4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις

Οι 40 μόνιμες προσλήψεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο  θα πραγματοποιηθούν με μοριοδότηση των υποψηφίων, βάσει των προσόντων τους. Για όλες τις θέσεις ζητούνται και πρόσθετα προσόντα (απαραίτητα ή και επιθυμητά), τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών.
Δύο από τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που ζητούνται, όπως φαίνεται αναλυτικά και στον πίνακα θέσεων, είναι:

  • H γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Καλή, Πολύ Καλή ή Άριστη)
  • H γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΠΗΓΗ: ALFAVITA.GRPlease follow and like us:
fb-share-icon