Μονάδα Αφαλάτωσης Βροντάδου-Ο ρόλος της Κτηματικής
Σχετικά με παραχώρηση χώρου για εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης στην θέση «Τρεις Μύλοι Βροντάδου»

Σας γνωρίζουμε ότι στο Δημ. Συμβούλιο της 9/12/2020  σχετικά με το θέμα:
« Παραχώρηση στη ΔΕΥΑΝΧ της χρήσης δημοτικού οικοπέδου στη θέση «Τρεις
Μύλοι» της Κοινότητας Βροντάδου» συναινέσαμε και ψηφίσαμε θετικά με
επιφυλάξεις  υπέρ της παραχώρησης, ως παράταξη, λόγω των αμφιβολιών μας στα
περιβαλλοντικά ζητήματα και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Από τότε όμως έχουν ανακύψει θέματα  αιγιαλού και παραλίας,  και κατά πόσον το
αναφερθέν τμήμα προς παραχώρηση ανήκει  στον Δήμο, επιβεβαιώνοντας τους φόβους
μας.
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε άμεσα, εάν υφίστανται  ανάλογα θέματα , προκειμένου
να αποφευχθούν νομικά ζητήματα σε βάρος του Δήμου και της ΔΕΥΑΝΧ.
Σε κάθε περίπτωση επιφυλασσόμαστε για κάθε απαραίτητη ενέργεια που προβλέπει ο
νόμος, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι
Μάρκος Σκούφαλος
Κλεάνθη Γιομέλου-Κωστάλα

 Please follow and like us:
fb-share-icon