ΣΕΣΝΟΧ: Μην καλλιεργείται την καχυποψία μεταξύ των εργαζομένων

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Μετά από την ενημέρωση που είχαμε από μέλη του σωματείου μας, πληροφορηθήκαμε ότι πρόσφατα κενώθηκαν
οι θέσεις του διοικητικού Διευθυντή και Υποδιευθυντή του Νοσοκομείου μας. Παράλληλα, μας κοινοποιήθηκαν
οι υπ’ αριθμ. 11066 & 11067 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των εν λόγω θέσεων
ευθύνης.
Μετά λύπης μας ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι η όλη διαδικασία αναπλήρωσης που περιγράφεται στις προσκλήσεις
είναι αυθαίρετη.
Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία αναπλήρωσης θέσης ευθύνης περιγράφεται στο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα,
και ποιο συγκεκριμένα στο άρθρο 87 του Νόμου 3528/07, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του νόμου
3819/10.
Ως εκ τούτου σας καλούμε να εφαρμόσετε όλα τα προβλεπόμενα της εν λόγω νομοθεσίας, καθώς η συνέχιση της
αυθαίρετης και απαράδεκτης πρακτικής σας, δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία τμημάτων και
υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας, καλλιεργεί την καχυποψία μεταξύ των εργαζομένων και προσβάλει την
νοημοσύνη μας.

Για το ΔΣ ΣΕΣΝΟΧ

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Λαμπαδοχυτός Γιάννης Κουβαρά ΟλυμπίαPlease follow and like us:
fb-share-icon