Λέμε ναι με τις επιφυλάξεις που έχουμε καταθέσει
Από τα πρακτικά του Δ.Σ.—Θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης
Παρακάτω παραθέτουμε  τα λεχθέντα από την Λαϊκή Συσπείρωση  στο Δημοτικό
Συμβούλιο , στις 9/12/2020, για όποιον ενδιαφέρεται να διαβάσει από το
απομαγνητοφωνημένο πρακτικό του δημοτικού συμβουλίου.
«ΜΣ: Είναι γεγονός ότι όσο συζητάμε το θέμα γινόμαστε όλοι πιο σοφοί. Δεν σας κρύβω ότι στο
τοπικό συμβούλιο που έγινε στο Βροντάδο, κατ' αρχήν το είδαμε θετικά στη συγκεκριμένη
περιοχή να τοποθετηθεί η μονάδα αφαλάτωσης, γιατί πρόκειται όπως ειπώθηκε για προσωρινή
λύση και μάλιστα αναγκαστικά, επειδή ειπώθηκε ότι θα είναι ακριβό το ενοίκιο αλλά θα είναι
προσωρινό, θα υπάρχει και μία επιβάρυνση. Είπαμε λοιπόν λόγω του προσωρινού, λόγω των
έκτακτων προβλημάτων που υπάρχουν και μέχρι εν πάση περιπτώσει να αποσοβηθεί το
πρόβλημα, ας πούμε ναι. Βλέπω όμως τώρα και ιδιαίτερα μετά και από την τοποθέτηση του
Μάρκου του Μεννή, ότι η εικόνα που παρουσιάζεται είναι διαφορετική και μάλιστα οι λύσεις
είναι και μέσα σε μια συντεταγμένη πορεία που αφορά στην χρησιμοποίηση των ήδη
υπαρχόντων μονάδων αφαλάτωσης, που μπορούν να στεγάσουν και την προς συζήτηση μονάδα
αφαλάτωσης με πολύ λιγότερα προβλήματα, τόσο στο περιβάλλον όσο και στο κόστος
παραγωγής, που σημαίνει ότι ενδεχομένως δεν θα χρειαστεί να υπάρχει έστω και προσωρινά
αυτή η αύξηση. Θα πρέπει βέβαια να σας θυμίσω, ότι εμείς, στο τοπικό συμβούλιο του
Βροντάδου με πολλά ερωτηματικά μπήκαμε σ' αυτή τη λογική, γιατί όπως γνωρίζετε όλοι,
τουλάχιστον οι πιο παλιοί, στην πυραμίδα διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού του νησιού μας
δεν έχουμε πάνω-πάνω τις αφαλατώσεις. Τις θεωρούμε ακριβή λύση, τις θεωρούμε τελευταία
λύση και πάντοτε και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΝΧ αλλά και μέσα στα
Δημοτικά Συμβούλια, όταν μπαίνει ζήτημα υδρευτικού προβλήματος όπως το έχουμε θέσει και
στην αρχή της θητείας μας αυτό το θέμα, του νερού, προκρίνουμε τη χρήση μικρών φραγμάτων,
αναβαθμίδων εμπλουτισμού του υδάτινου δυναμικού και μια σειρά μέτρα, που αφήνουν
εκατομμύρια τόνους βρόχινο νερό να πέφτει στη θάλασσα αντί να περισυλλέγεται και να
χρησιμοποιείται για τις ανάγκες που έχει πραγματικά το νησί, μιας και οι αφαλατώσεις
αποτελούν ακριβή λύση εξάρτησης. Εν πάση περιπτώσει, επειδή με τα μέχρι τώρα λεχθέντα
θεωρούμε ότι ακόμα και εμείς δεν είδαμε με τη δέουσα προσοχή το συγκεκριμένο ζήτημα,
θεωρούμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι πρέπει
να κινηθεί το Σώμα, ώστε και φθηνότερη να είναι η λύση και να κάνει χρήση ήδη υπαρχόντων
εγκαταστάσεων που αφορούν στην περιοχή του Θόλους, όπου εκεί πέρα βεβαίως είναι και
υφάλμυρο το νερό και άρα το περιβαλλοντικό κόστος  μικρότερο αλλά και το κόστος παραγωγής
ευνοϊκότερο απ' ό,τι είναι η συγκεκριμένη θέση που προτείνεται εδώ πέρα. Ευχαριστώ»

«ΚΚ:…. επειδή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΝΧ όταν συζητήθηκε το θέμα( της
μονάδας αφαλάτωσης) ήταν πιθανότητα το να τοποθετηθεί και να διερευνηθεί ο χώρος στο
Βροντάδο. Επειδή όμως θα υδροδοτηθούν η πόλη της Χίου και ο Αγ. Μηνάς, δηλαδή τρεις
Δημοτικές Ενότητες κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, ήθελα να ρωτήσω αν διερευνήθηκε
και κάποια άλλη περιοχή εκτός από το κομμάτι αυτό, που ανήκει στον Δήμο; Και βέβαια, θα
επιβαρυνθούν αυτές οι τρεις περιοχές, Βροντάδος, Αγ. Μηνάς και Δήμος Χίου (πρώην), με το
επιπλέον κόστος της αφαλάτωσης. Το θέμα είναι ότι αν μπει και ένα οποιοδήποτε τίμημα όπως
είπε ο κύριος Μπουρνιάς, για να συμψηφίζονται οι λογαριασμοί νερού του Δήμου με την
ΔΕΥΑΝΧ, θα επιβαρυνθούν επιπλέον οι δημότες;»
«…… Σ' αυτή την περίπτωση όμως του Βροντάδου, επειδή υπήρχαν όλο το τελευταίο διάστημα,
μεγάλα προβλήματα ύδρευσης καθημερινά και ο κόσμος είχε κουραστεί πάρα πολύ, όπως
υπήρχαν και πολλά προβλήματα στις παρυφές κυρίως της πόλης της Χίου που δεν έφθανε το

νερό και βέβαια και στον Αγ. Μηνά όπως ελέγχθηκε, συμφωνήσαμε σε μία προσωρινή και μόνο
για λόγους ανάγκης, στο να γίνει αυτή η μίσθωση της αφαλάτωσης. Βέβαια, όταν μιλήσαμε για
τη μίσθωση της αφαλάτωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΝΧ, ελέχθη ότι θα είναι για
4-5 χρόνια. Τα θεωρώ πολλά και μ' έναν προϋπολογισμό 200.000 ετησίως, οπότε έρχεται ένα
κόστος περίπου απ' ό,τι μας είπαν οι τεχνικοί της ΔΕΥΑΝΧ, 0,80 λεπτά το μήνα σε κάθε
λογαριασμό. Αυτό σημαίνει 10 ευρώ το χρόνο στους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΝΧ. Εκείνο όμως
που βάλαμε και σαν όρο απαράβατο ήταν ότι πρέπει να εξεταστούν τα περιβαλλοντικά
προβλήματα. Δηλαδή, η άλμη η οποία θα αφαλατώνεται όταν θα αντλείται θαλασσινό νερό, θα
είναι πολλή και μεγάλη, η οποία λέει θα πέφτει με 30-40 μέτρα αγωγό μέσα στη θάλασσα.
Υπάρχουν λουόμενοι δεξιά και αριστερά. Εκτός από τα περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία
μπορεί να επιφέρει, υπάρχουν και τα θέματα ηχορύπανσης. Μας είπαν ότι θα υπάρχει
ηχομόνωση. Θα τηρηθούν όμως όλα αυτά τα περιβαλλοντικά προγράμματα; Το είπαν και οι
προηγούμενοι συνάδελφοι, υπάρχουν όμορα κτίρια, υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν κατοικίες
και οπωσδήποτε μπορεί να επιβαρυνθούν. Είναι το κέντρο του Βροντάδου, ο συνεκτικός ιστός
εκεί είναι μεγάλος και αναπτυσσόμενη περιοχή. Βέβαια υπάρχουν και τα θέματα αιγιαλού και
παραλίας, τα οποία όπως είπε και ο κύριος Μπουρνιάς θα πρέπει να εξεταστούν. Εκείνο που
πιστεύουμε είναι ότι σαν περιοχή, δεν τέθηκε ακριβώς και ξαναβάζω το θέμα, διερευνήθηκαν
άλλες περιοχές; Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΝΧ δεν ετέθη το θέμα ότι θα είναι
οπωσδήποτε στους Τρεις Μύλους του Βροντάδου……»
Σε συνέχεια και μετά την ανάλυση του θέματος από τον κ. Μ.Μεννή για τις αφαλατώσεις του
Θόλους ,και την προτροπή του  ότι μπορεί να τοποθετηθεί   εκεί  η μονάδα θέσαμε τα
ερωτήματα:
«ΜΣ: Επί της διαδικασίας κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι; Μία πρόταση θα υπάρχει ή δύο
προτάσεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, μία είναι η πρόταση, είναι η εισήγηση. Παρακαλώ τα ναι σ’ αυτή την πρόταση
που κατατέθηκε.
ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εφόσον είναι μία η πρόταση λέμε ναι με τις επιφυλάξεις που
έχουμε καταθέσει.»

 Please follow and like us:
Αρέσει σε %d bloggers: