Λιμενικό: Μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Με το σύστημα των μορίων θα επιλεγούν οι λιμενοφύλακες στο νέο διαγωνισμό που ετοιμάζει το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 25 του νόμου 4597/2019 – ΦΕΚ 35/Α/28-2-2019), δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ηλικίας έως 29 ετών. Στα απαραίτητα προσόντα περιλαμβάνεται και η καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

H νέα προκήρυξη που βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας θα περιλαμβάνει:

Τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Το ελάχιστο όριο ύψους

Τις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις των υποψηφίων

Αθλητικές – ψυχοτεχνικές δοκιμασίες

Η διαδικασία θα γίνει εξ΄ ολοκλήρου από το Λιμενικό Σώμα.

Η εμπλοκή του ΑΣΕΠ περιορίζεται στη συμμετοχή στην Επιτροπή Διαγωνισμού και στον έλεγχο πιθανών ενστάσεων.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν προκηρυχθούν οι προκηευσσόμενες θέσεις από υποψηφίους αυτές θα παραμείνουν κενές.

Σημειώστε ότι, το 10% των θέσεων που θα προκηρυχθούν θα διατεθούν σε πολύτεκνους, τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου και τέκνα αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.

Επιπλέον, ποσοστό 4%  θα διατεθεί σε υποψηφίους από γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και για υποψηφίους που έχουν συμμετάσχει ενεργά και σε επιχιερήσεις που συντονίζονται από το υπουργείο Ναυτιλίας και τις λιμενικές αρχές. Σε αυτούς θα διατεθεί το 10% των θέσεων.

Στην προκήρυξη προσδιορίζεται παράβολο 10 ευρώ για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Οι επιλεχθέντες θα εισαχθούν στη Σχολή Λιμενοφυλάκων.

Πηγή: workenter.gr

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon