ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ 2019

Για εμάς τους Έλληνες, και ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στην θάλασσα, αποτελεί κοινή συνείδηση η υποχρέωση διαφύλαξης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την αδιαφορία, την αμέλεια, την ασυνείδητη εκμετάλλευση και την εσκεμμένη ρύπανση που προκαλεί ο ανθρώπινος παράγοντας

Η χώρα μας, μέσω του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ειδικότερα της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών, καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες, σε συνεργασία πολλές φορές με συναρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, για να προστατευθεί το θαλάσσιο περιβάλλον της χώρας από την ρύπανση που έχει ως συνέπεια την υποβάθμισή του

Για την Ελλάδα, κατ’ εξοχήν παραθαλάσσια τουριστική χώρα, με μοναδικές ομορφιές και απαράμιλλη πολιτιστική κληρονομιά, οι συνέπειες της ρύπανσης των παράκτιων υδάτων και των ακτών με απορρίμματα είναι εξαιρετικά δυσμενείς, γιατί, εκτός των άλλων, προσβάλλουν το γόητρο και τον πολιτισμό της. Οι Έλληνες πολίτες, ιδιαίτερα εκείνοι που ζουν και εργάζονται στη θάλασσα, γνωρίζουν καλά τη σημασία που έχει για το μέλλον και την ευημερία αυτής της χώρας η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος την 05-06-2019, προέβη στον εθελοντικό καθαρισμό του Βορείου λιμενοβραχίονα του Κεντρικού λιμένα Χίου (κυματοθραύστης πράσινος φανός –Μπούρτζι), σε συνεργασία με τον Δήμο Χίου και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Χίου. Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό

Υποστηρίζουμε, κάθε πρωτοβουλία για μελλοντικές οργανωμένες δράσεις, σχετικά με την προστασία του Θαλασσιού περιβάλλοντος, είτε μεμονωμένα από Πολίτες, είτε μέσω Υπηρεσιών – Φορέων – Συλλόγων – Σωματείων – Εθελοντικών Ομάδων και Οργανώσεων, παραμένοντας στην διάθεση όλων για την παροχή πληροφόρησης, κατευθύνσεων και συνδρομής.

Η Κεντρική Λιμενάρχης Χίου

 

 

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. (Τ) ΑΡΓΥΡΗ Ειρήνη

 

Please follow and like us:
fb-share-icon