Λιμενικό ταμείο: Πρόσληψη 4 υπαλλήλων με ανάθεση-Αρνητική τοποθέτηση για αντικειμενικά κριτήρια
Στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου αποφασίσθηκε η πρόσληψη προσωπικού ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού covid 19, διάρκειας τεσσάρων μηνών.

Σύμφωνα με το πρακτικό :

-Εξουσιοδοτείται ο κος Πρόεδρος για τα περαιτέρω.

Αντικείμενό τους θα είναι ο επιμελής καθαρισμός – απολύμανση τόσο των
γραφείων, όσο και των χερσαίων ζωνών του Λιμένα Χίου και των λιμένων και
αλιευτικών καταφυγίων του Νομού Χίου, με απολυμάνσεις σε παγκάκια, κάδους
κλπ σε χώρους κοινής χρήσης.

Στο σημείο αυτό, ο κος Πρόεδρος προτείνει στο Δ.Σ. την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων ΥΕ Καθαριότητας με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, καθώς και τη ψήφιση της σχετικής πίστωσης, προκειμένου να αμειφτούν οι εν λόγω εργαζόμενοι.
Ο Κος Βατούσης τοποθετείται αρνητικά και επισημαίνει ότι η πρόσληψη θα πρέπει να γίνει με αντικειμενικά κριτήρια.

Με τη συγκεκριμένη διαδικασία προτείνεται η πρόσληψη 4 ατόμων, τα οποία θα ασχοληθούν με τον επιμελή καθαρισμό – απολύμανση τόσο των γραφείων όσο και των χερσαίων ζωνών του Λιμένα Χίου και των λιμένων και αλιευτικών καταφυγίων του
Νομού Χίου, με απολυμάνσεις σε παγκάκια, κάδους κλπ. σε χώρους κοινής χρήσης .

Εγκρίνεται η πρόσληψη τεσσάρων (4) υπαλλήλων ΥΕ Καθαριότητας με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.Please follow and like us:
fb-share-icon