Λιμεναρχείο Χίου: Αναρτήθηκε ο Πίνακας Δεκτών Υποψηφίων μέσω Πανελληνίων

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου ενημερώνει ότι αναρτήθηκε ο Πίνακας Δεκτών
Υποψηφίων μέσω Πανελληνίων για συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις
(ΠΚΕ). Όσοι έχουν κάνει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και έχει γίνει δεκτή να
ανατρέξουν στην σελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
συγκεκριμένα στο http://www.hcg.gr/node/20383 για να ενημερωθούν σε ποια ομάδα
ανήκουν και πότε πρέπει να παρουσιασθούν για να περάσουν Υγειονομικές εξετάσεις,
Αθλητικές Δοκιμασίες, Ψυχομετρικές Εξετάσεις και Α.Ν.Υ.Ε. Θα πρέπει οι υποψήφιοι την 1 η
μέρα των δοκιμασιών να έχουν συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ –1» ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ που μπορούν να βρουν στην Προκήρυξη: 2421.1/30313/19/24-04-
2019, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ «ΑΔΑ:6ΒΟΗ4653ΠΩ-ΖΣΦ» ή και στη σελίδα https://sxolesls.hcg.gr/.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας.

Η Κεντρική Λιμενάρχης

Αντ/ρχος Λ.Σ. (Τ) ΑΡΓΥΡΗ Ειρήνη

 

 

Please follow and like us:
Αρέσει σε %d bloggers: