Τι είπε ο υπουργός Ναυτιλίας στο 14ο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος.