Πενταετία με έργα και παρακαταθήκη για την επόμενη εκλεγμένη Περιφερειακή Αρχή (βίντεο)

Τον απολογισμό της πενταετίας στην Περιφέρεια έκανε ο Περιφερειάρχης Χίου κ. Σταμάτης Κάρμαντζης. Αφού ευχαρίστησε τους πολίτες, τα ΜΜΕ, τους Περιφερειακούς συμβούλους τόνισε ότι παρά τις δύσκολες συνθήκες παράχθηκε σημαντικό έργο στο νησί και παρακαταθήκη για την επόμενη εκλεγμένη Διοίκηση.

Αναλυτικά το έργο:

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 1.800.000 €
2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ-ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 3.000.000 €
3 ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΖΥΦΙΑ – ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΥΦΙΑ

3.400.000 €
4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ 8.000.000 €
5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

1.025.000 €

6 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΜΒΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΑΡΧΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

94.000 €

7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

500.000 €
8 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ 1.209.000 €
9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

4.000.000 €

10ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΟΡΗΣ ΓΕΦΥΡΙ Ν. ΧΙΟΥ

4.600.000 €

11
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ Π.Ε. ΧΙΟΥ 1.350.000 €
12
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ 1.200.000 €
13
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 1.416.000 €
14
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΧΙΟΥ

900.000 €

15
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
ΣΤΗΝ Π.Ε. ΧΙΟΥ

100.000 €

16
ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΩΝΙΑΣ

124.000 €

17
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ 78.000 €
ΣΥΝΟΛΟ 32.796.000 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ) – ΑΜΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ-ΚΑΡΦΑ 2.000.000 €
2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ-ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2.000.000 €
3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ

1.200.000 €

4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

2.000.000 €

5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΙΟΣ-ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑ ΤΗΣ
Ε.Ο. ΧΙΟΥ – ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

1.000.000 €
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΜΠΙΑ-ΛΕΠΤΟΠΟΔΑ 2.700.000 €
7 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΟΥΝΤΑ – ΠΙΣΠΙΛΟΥΝΤΑ 900.000 €
8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΧΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

1.000.000 €
9 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΜΗΣ-ΛΙΛΙΚΑ 600.000. €
10
ΑΣΦΑΛΤΩΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΥΡΓΙΟΥ – ΚΑΡΙΝΤΑΣ 200.000.€
11
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΟΛΥΜΠΟΙ-ΣΑΛΑΓΩΝΑ 500.000 €
12
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ 4.000.000 €
13
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ 350.000 €
14
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 3 & 4 ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

2.448.000 €

15
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΠΣΑΜΕΑ 960.000 €
16
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 540.000 €
17
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ε. ΧΙΟΥ 300.000 €
18
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ
2012 & 2016 ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

300.000 €

19
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

185.000 €

20
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟ ΧΙΟΥ-ΒΟΛΙΣΣΟΥ

200.000 €

21
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

200.000 €

22
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ

50.000 €

23
ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΜΟΛΙΑ –
ΚΑΛΑΜΩΤΗ – ΚΩΜΗ

100.000 €

24
ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΡΓΙ – ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ 100.000 €
ΣΥΝΟΛΟ 23.833.00 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
1 ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ-ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΗΛΙΓΓΑ

300.000 €

2 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ «ΧΙΟΥ-ΚΑΡΥΕΣ-
ΕΛΙΝΤΑ» ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΧΙΟΥ – ΜΕΣΤΩΝ ΜΕ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ

400.000 €

3 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΙΩΝΙΑΣ

8.000.000 €

4 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 7.000.000 €
5 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ 3.500.000 €
6 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

5.200.000 €

7 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΡΑΗ

4.300.000 €

8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «Γ. ΚΑΛΟΥΤΑΣ»

1.000.000 €
9 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΦΗΒΟΥ 4.000.000 €
10
ΛΙΜΕΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΦΡΑΓΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΟΥ
ΠΥΡΓΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

6.000.000 €

11
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ

1.200.000 €
ΣΥΝΟΛΟ 39.700.000 €

 

Please follow and like us:
fb-share-icon