Για την επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε χωριά της Χίου

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών
Θέμα: Για την επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε χωριά της Χίου

Με τις διατάξεις του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015» και συγκεκριμένα του άρθρο 31
παρ.3, εξαιρούνται από τη καταβολή του τέλους επιτηδεύματος, εκτός εάν πρόκειται για
τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν
τη δραστηριότητα τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε
νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Για την πληθυσμιακή εξαίρεση
λαμβάνεται υπόψη η τελευταία επίσημη Απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας.
Επίσης το έγγραφο Δ12Α 1146052 ΕΞ 2011, αναφέρει ότι για την εφαρμογή της παρ.
3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, θα ληφθεί υπόψη ο πληθυσμός των χωριών τα οποία
αποτελούσαν, πριν από την εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας» (ν. 2539/1997),
αυτοτελή νομικά πρόσωπα, δηλαδή κοινότητες, και όχι ο πληθυσμός των χωριών αυτών.
Στη Χίο υπάρχουν τρία χωρία, Βουνό, Παγίδα και Μυρμήγκι, με πληθυσμό το καθένα
από αυτά κάτω των 200 κατοίκων. Στους ελεύθερους επαγγελματίες και
αυτοαπασχολούμενους των 3 αυτών χωριών επιβάλλεται κάθε χρόνο Τέλος
Επιτηδεύματος γιατί στο νόμο 2539/97, «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», είχε προηγηθεί η συνένωση
των κοινοτήτων σε δήμο, με αποτέλεσμα να χάνουν το δικαίωμα εξαίρεσης.
Ανεξάρτητα από πότε έγινε η συνένωσή τους σε Δήμο τα χωριά αυτά, και σίγουρα θα
υπάρχουν και άλλες αντίστοιχές περιπτώσεις χωριών και οικισμών σε όλη την Ελλάδα,
στην ουσία δεν αποτελούν χώρους οικονομικής δραστηριότητας όπως χαρακτηρίζονται οι
δήμοι αλλά με βάση τις σημερινές διατάξεις οι μικροεπαγγελματίες και
αυτοαπασχολούμενοι στα χωριά αυτά επιβαρύνονται με ένα ακόμα «χαράτσι» με
αποτέλεσμα να μη μπορούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους υποχρεώσεις, να
ζουν στο άγχος και την ανασφάλεια, κάνοντας τη κατάσταση τους ανυπόφορη.
Έτσι και αλλιώς το τέλος επιτηδεύματος είναι ένας άδικός φόρος που πρέπει να
καταργηθεί για όλους τους αυτοαπασχολούμενους με εισόδημα έως 12.000 €. Η
αντιλαϊκή φορολογική πολιτική που έχει πέσει άδικα στις πλάτες των επαγγελματιών
ιδιαίτερα τη τελευταία δεκαετία, με τη φορολογία από το 1ο ευρώ, τη συσσώρευση χρεών
σε εφορίες και ταμεία, την καθημερινή απειλή των κατασχέσεων έχει δημιουργήσει ένα
ασφυκτικό πλαίσιο συνολικά για την επιβίωσή τους.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τί συγκεκριμένα μέτρα θα πάρει προκειμένου να δοθεί
άμεσα λύση για τις αναφερόμενες περιπτώσεις και να σταματήσει η άδικη επιβάρυνση
των μικροεπαγγελματιών από ένα πρόσθετο βάρος όπως είναι το τέλος επιτηδεύματος;

Οι βουλευτές
Σταύρος Τάσσος
Νίκος Καραθανασόπουλος
Διαμάντω Μανωλάκου
Μανωλης Συντυχάκης

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon