Προσοχή διακοπή κυκλοφορίας

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου της
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ «Επαύξηση παροχής παιδικού σταθμού Καλουτά σε Ν6», θα διακοπεί η
κυκλοφορία κυκλοφορίας στην οδό Αγίου Ελευθερίου από την συμβολή της Αγίου
Ελευθερίου με την Καραολή και Δημητρίου έως την συμβολή της Αγίου Ελευθερίου με
την Καλούδη, την Παρασκευή 30/8/2019 από τις 7:00 έως 15:00.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο
οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων
και περιοίκων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος
δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των
διερχόμενων οχημάτων.

 

Please follow and like us:
fb-share-icon