ΑΓ. ΜΑΡΚΕΛΛΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΟ, ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Η ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΟ, ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Με τον ως άνω τίτλο και ως συμβολή στην Ιστορία της Χίου, κυκλοφόρησε
από τις εκδόσεις του πολυκαταστήματος ΠΥΞΙΔΑ σχετική μελέτη μας, για το
περιεχόμενο της οποίας σημειώνουμε εισαγωγικά τα εξής :
«Ουδείς και ουδε μία των αγίων της Χίου απολαύει στη νήσο τόσης και τέτοιας λατρείας και τιμής όσο η
παρθενομάρτυς αγία Μαρκέλλα, αλλά και ουδενός και ουδεμιάς τα του βίου, της αθλήσεως και της
αγιοποιήσεως παραμένουν τόσο αβέβαια και ασαφή, για να μην πούμε
παντελώς αόριστα και σχεδόν νεφοσκεπή, όσο της αγίας αυτής, με
συνέπεια να ανακύπτουν ανάλογα ερωτήματα, τα οποία έως και
σήμερα δεν είχαν αναντίλεκτα απαντηθεί.
Η παρούσα μελέτη,διερευνώντας τα ακανθώδη αυτά ζητήματα
διεξοδικά και συνάμα επισταμένως και κριτικά, απαντά στα εν λόγω
ερωτήματα, όπως προσδοκούμε ότι θα εκτιμήσουν οι αναγνώστες μας,
τεκμηριωμένα και πειστικά».
Κ.Ε.ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΑΛΟΣ

 Please follow and like us:
fb-share-icon