Το Όραμα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου γίνεται πράξη

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διοργάνωσε την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στο Μουσείο
Μαστίχας στη Χίο, συνάντηση ενημέρωσης με θέμα: «Τα Μαστιχοχώρια
σε κίνηση».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν από την
Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου τα έργα της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που έγιναν, γίνονται και ακολουθούν στη
Νότια Χίο.
Στην εκδήλωση μίλησαν και ο Δήμαρχος Χίου κ. Μανώλης Βουρνούς
καθώς και ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Γιώργος Πλακωτάρης, ο οποίος
παρουσίασε και την ομιλία-παρουσίαση του Διευθύνοντος Συμβούλου
του Κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης Εφαρμογών Μαστίχας κ. Ιωάννη
Μανδάλα.
Η Χριστιάνα Καλογήρου παρουσιάζοντας τα έργα τόνισε ότι η αντίληψη-
οδηγός με την οποία πορεύεται η Περιφερειακή Αρχή βασίζεται στο
τρίπτυχο:
 Ισορροπημένη ανάπτυξη.
 Ενίσχυση της παραγωγής και του εισοδήματος.
 Δίκαιη κατανομή των πόρων.
Ειδικότερα, τα έργα που γίνονται είναι τα εξής:
 Έργα Βελτίωσης οδικού δικτύου Κεντρικής και Νότιας Χίου,
συνολικού προϋπολογισμού 3.566.000 ευρώ.
 Μελέτες βελτίωσης οδικού δικτύου Κεντρικής – Νότιας Χίου,
προϋπολογισμού 800.000 ευρώ.
 Μελέτες Αναβάθμισης Λιμενικών Υποδομών Νότιας Χίου,
προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.
 Έργα για τον καθαρισμό χειμάρρων συνολικού προϋπολογισμού

140.000 ευρώ.
 Παρεμβάσεις σε ρέματα και χειμάρρους της Νότιας Χίου,
συνολικού προϋπολογισμού 1.209.000 ευρώ.
 Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων, συνολικού προϋπολογισμού
823.021 ευρώ.
 Ενίσχυση υδατικού δυναμικού προϋπολογισμού 4.003.000 ευρώ.
 Δράσεις για προώθηση της επιχειρηματικότητας, με τη δημιουργία
Κέντρου Έρευνας Μαστίχας, συνολικού προϋπολογισμού
2.444.560.
Ειδικότερα, τα έργα που ακολουθούν είναι τα εξής:
 Έργα Βελτίωσης οδικού δικτύου Κεντρικής & Νότιας Χίου
συνολικού προϋπολογισμού 4.300.000 ευρώ.
 Μελέτες βελτίωσης οδικού δικτύου Κεντρικής – Νότιας Χίου,
συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.
 Έργα για τον καθαρισμό χειμάρρων συνολικού προϋπολογισμού
180.000 ευρώ.
 Ανάδειξη Μνημείων – Χώρων Πολιτισμού, προϋπολογισμού
90.000 ευρώ.
 Μελέτες έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και διευθέτησης
χειμάρρων, συνολικού προϋπολογισμού 480.000 ευρώ.
 Δράσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας με τη
δημιουργία Κέντρου Μεταποίησης της μαστίχας, ενίσχυση του
Κέντρου Έρευνας και τη χρηματοδότηση ερευνητικών
προγραμμάτων για τη μαστίχα.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ

27 Φεβρουαρίου 2019
Μουσείο Μαστίχας

Όραμα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου και των λοιπών ιδρυτικών
μετόχων είναι το Κέντρο Έρευνας Μαστίχας να αποτελέσει αξιόπιστο Φορέα
που θα συντονίζει ή θα παρεμβαίνει στην ακαδημαϊκή συζήτηση και
επιστημονική έρευνα για τη μαστίχα. Επιστημονικός Φορέας που θα
καταγράφει συστηματικά τα ευρήματα της παγκόσμιας επιστημονικής
έρευνας, θα αναζητά νέες και θα εξελίσσει υφιστάμενες εφαρμογές, και ο
οποίος τελικά θα λειτουργεί ως Γέφυρα Γνώσης ανάμεσα στην
ακαδημαϊκή κοινότητα και τις επιχειρήσεις που επενδύουν ή θέλουν να
επενδύσουν στη μαστίχα.

Σχεδιάζοντας το Μέλλον

Κοινή πεποίθηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, των
Μετόχων και της Διοίκησης του Κέντρου Έρευνας Μαστίχας είναι
ότι η πρωτοβουλία αυτή θα σημαδέψει το μέλλον της μαστίχας
τα επόμενα χρόνια προσθέτοντας στο πάζλ των επιτυχημένων
πρωτοβουλιών της ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΧΙΟΥ(εργοστάσιο ΕΛΜΑ, mastihashop, Μουσείο Μαστίχας) το
κομμάτι της επιστημονικής έρευνας που απουσίαζε.

Ο πρώτος Ερευνητικός Οργανισμός στη Χίο

Το Βιομηχανικό Κέντρο Έρευνας Μαστίχας είναι ο πρώτος ερευνητικός
Οργανισμός που ιδρύεται στη Χίο και αποτελεί μια επενδυτική
πρωτοβουλία -μήνυμα ότι οι τοπικές κοινωνίες, με πείσμα, υπομονή και σε
συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές Αρχές μπορούν να
σχεδιάζουν και να υλοποιούν έργα σύνθετα, μακρόπνοα και υψηλής
προστιθέμενης αξίας.
Επενδυτική – Συνεταιριστική πρωτοβουλία που γεννήθηκε από τη θυγατρική
MEDITERRA και η οποία αμέσως αγκαλιάστηκε με θέρμη από τη μητρική
ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ με αποτέλεσμα τη σύσταση του
ομώνυμου νομικού προσώπου το Δεκέμβριο του 2017.

Η ταυτότητα του έργου

Το Κέντρο Έρευνας Μαστίχας ΑΕ ιδρύθηκε την 25η Δεκεμβρίου 2017 στη Χίο με έδρα τη
Καλλιμασιά. Μέτοχοι του Κέντρου είναι οι ΕΜΧ(36%), ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ(36%), ΙΑΣΙΣ(20%), PHARMA
Q(4%) και PHARMAGNOSE(4%). Διοικείται από 11μελες ΔΣ με θητεία 5 ετών, το αρχικό μετοχικό
κεφάλαιο είναι 200.000€ και η καταβολή του οποίου πιστοποιήθηκε την 26η

Ιανουαρίου 2018.
Το επενδυτικό σχέδιο που αφορά στην υλοποίηση του ΚΕΝΤΡΟΥ εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό
πρόγραμμα της ΠΒΑ συνολικού προϋπολογισμού 2.440.000€ περίπου με ποσοστό
επιχορήγησης 51% και χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 18 μήνες. Η περίοδος υλοποίησης άρχισε
τον Δεκέμβριο του 2018 ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι η σχετική δημόσια διαβούλευση από την
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ είχε αρχίσει από το 2016.

Συνοπτικές Πληροφορίες

• Σύνθετο κτίριο πολλαπλών χρήσεων με δυνατότητα βιομηχανικών
παραγωγών
• Κάλυψη 460τμ και συνολικό εμβαδό 1400τμ σε οικόπεδο 4,5
στρεμμάτων – Επιλογή κάτοψης για βέλτιστη εκμετάλλευση
συντελεστών δόμησης και κάλυψης
• Στοιχεία βιοκληματικής αρχιτεκτονικής στο σύνολο του
κτιριολογικού προγράμματος
• Δυνατότητα μελλοντικής αρχιτεκτονικής ενοποίησης κτιρίων

Χώροι – Επιφάνειες

• ΥΠΟΓΕΙΟ
– 70τμ αποδυτήρια, WC και χώρος διαλλείματος
– 86τμ χώροι Η/Μ
– 210τμ μελλοντικοί αποθηκευτικοί χώροι

• ΙΣΟΓΕΙΟ
– 45τμ αποθήκη ετοίμων
– 45τμ αποθήκη πρώτων υλών
– 200τμ καθαροί χώροι
– 100τμ δευτερογενους συσκευασίας

• ΟΡΟΦΟΣ
– 40τμ βιβλιοθήκη
– 96τμ χημείο και μικροβιολογικό εργαστήριο
– 55τμ γραφεία
– 110τμ main hall

H/M Εγκαταστάσεις

• Συνδυαστικός Σχεδιασμός (με βάση και τα GMPs) για την τήρηση
προδιαγραφών παραγωγής φαρμάκων
• Δυνατότητα ξεχωριστής λειτουργίας των επι μέρους τμημάτων
(παραγωγή-γραφεια-χημείο)
• Συστήματα BMS απολύτου ελέγχου συνθηκών (καθαροί χώροι
κλάσης D – αφύγρανση-θερμοκρασία)
• Ψύξης-θέρμανσης με ψύκτη και αντλία θερμότητας για
παραγωγικούς χώρους και χημείο και VRV για γραφεία

Please follow and like us:
fb-share-icon