Δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης στις τεχνικές καλλιέργειας μαστιχόδεντρων

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης στις τεχνικές καλλιέργειας μαστιχόδεντρων από τον Οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου σε συνεργασία με τον Οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
και το Εργαστήριο Ανθοκομίας του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης προσφέρουν δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής με θέμα
«Μαστιχόδεντρα: Σύγχρονες τεχνικές πολλαπλασιασμού και καλλιέργειας». Το πρόγραμμα
υποστηρίζεται μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και υλοποιείται
υπό την επιστημονική καθοδήγηση ομάδας καθηγητών, συντονιστής της οποίας είναι ο
Επίκουρος Καθηγητής κ. Στέφανος Χατζηλαζάρου.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες, ηλικίας 18-40 ετών από την περιοχή της
Χίου, που επιθυμούν να ασχοληθούν με την καλλιέργεια μαστιχόδενδρων και είναι μέλη των
πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών της ‘Ενωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Με την ολοκλήρωση του
προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν τον πολλαπλασιασμό και την
καλλιέργεια μαστιχόδεντρων κάνοντας χρήση των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται
διεθνώς.
Οι ωφελούμενοι θα είναι συνολικά 48 και θα κληθούν να παρακολουθήσουν 120 ώρες
εκπαίδευσης (δια ζώσης ή διαδικτυακά), εκ των οποίων οι 90 ώρες είναι θεωρία και οι 30
ώρες πρακτική άσκηση. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 14 μήνες και οι
συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαιώσεις παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωσή του.
To συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης είναι ένα από τα 14 που προγράμματα του 4 ου κύκλου
δωρεάν προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής, τον οποίο ο οργανισμός «Νέα Γεωργία
Νέα Γενιά» θα υλοποιήσει σε σύμπραξη με μια πλειάδα σημαντικών φορέων και ιδρυμάτων από το
οικοσύστημα της αγροδιατροφής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έως τις 15 Σεπτεμβρίου.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 15.09.2021
Έναρξη προγράμματος: Οκτώβριος 2021
Διάρκεια: από 2 έως 4 ημέρες / μήνα εκτός των μηνών Αύγουστο-Σεπτέμβριο-Ιανουάριο-
Φεβρουάριο

Σημειώσεις για τον εκδότη
Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου
Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου ιδρύθηκε το 1938, είναι Αναγκαστικός Συνεταιρισμός και ο
Φορέας αποκλειστικής διαχείρισης της φυσικής μαστίχας Χίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Αποτελεί την συλλογική έκφραση 20 πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών των 24 Μαστιχοχωρίων που
βρίσκονται στην Νότια Χίο και έναν από τους μεγαλύτερους σε μέγεθος Οργανισμούς της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καθώς αριθμεί 4.600 περίπου φυσικά μέλη. Κύρια δραστηριότητά της
Ε.Μ.Χ είναι η συλλογή, επεξεργασία και εμπορία φυσικής μαστίχας καθώς και η παραγωγή και
εμπορία προϊόντων μαστίχας. Η εμπορική της δραστηριότητα είναι κυρίως εξαγωγική αφού
περίπου το 70% της ετήσιας παραγωγής της μαστίχας Χίου προωθείται στις αγορές του
εξωτερικού. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα σημαντικότερα προϊόντα της Ε.Μ.Χ είναι προϊόντα
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π).
To έτος 2015 η φαρμακευτική «μονογραφία» της Μαστίχας Χίου έγινε αποδεκτή στην κατηγορία
των παραδοσιακών φαρμάκων φυτικής προέλευσης, με δύο θεραπευτικές ενδείξεις: 1.δυσπεπτικά
προβλήματα
2. δερματικές φλεγμονές και επούλωση δερματικών πληγών. Το 2016 η μαστιχοκαλλιέργεια Χίου
εγγράφηκε ως πολιτιστικό αγαθό στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO. Τέλος, η Μαστίχα Χίου διαθέτει ισχυρισμούς υγείας από τον EFSA.

Νέα Γεωργία Νέα Γενιά
Ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και
επιχειρηματικότητας για τους νέους στον κλάδο της αγροδιατροφής στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε με
πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο του προγράμματος
Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων. Από το 2018, έχει ωφελήσει πάνω από 3.500 νέους,
υλοποιώντας προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυσης της καινοτομίας και
της επιχειρηματικότητας σε περισσότερα από 65 σημεία σε όλη την Ελλάδα.
Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2018, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Rutgers (το κρατικό
πανεπιστήμιο του Νιου Τζέρσεϋ), σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την
Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Τον Οκτώβριο του 2020, η πρωτοβουλία εξελίχθηκε σε αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες και το δίκτυο
συνεργατών της, διατηρώντας παράλληλα τη στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Rutgers ως
στρατηγικό και τεχνικό σύμβουλο.
φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς, στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του

αθλητισμού, και της κοινωνικής πρόνοιας. Από το 1996, το ΙΣΝ έχει διαθέσει
συνολικά άνω των $3.1 δισεκατομμυρίων, μέσω 5.000 και πλέον δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς, σε

περισσότερες από 135 χώρες ανά τον κόσμο. Το ΙΣΝ ενισχύει οργανισμούς και προγράμματα,
παγκοσμίως, που αναμένεται να επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσματα στην
κοινωνία και επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση.
Το Ίδρυμα στηρίζει επίσης προγράμματα που συμβάλλουν στη συνεργασία φορέων δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ. είναι το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην
Ελλάδα, προσφέροντας σπουδές όλων των κύκλων (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και
μεταδιδακτορικά), ενώ προσφέρει και προγράμματα δια βίου μάθησης με ποικιλία γνωστικών
αντικειμένων και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα σύντομου κύκλου σπουδών. Στόχος του είναι οι
ίσες ευκαιρίες στη γνώση, την έρευνα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Στο Α.Π.Θ. λειτουργούν 41
Σχολές και Τμήματα που υπηρετούν όλο το φάσμα των επιστημών, ένα εκ των οποίων είναι το
Τμήμα Γεωπονίας που θα συμμετέχει και θα συντονίσει το έργο εκπαίδευσης των
μαστιχοπαραγωγών.Please follow and like us:
fb-share-icon
Αρέσει σε %d bloggers: