Οι κυβερνήσεις αλλάζουν & πάλι τα ίδια με «θύματα» μαθητές

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Καταγγελία για τη μη ίδρυση ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ Χίου
Μετά την δημοσιοποίηση του ΦΕΚ 2545/16-6-21 τ.Β΄, με θέμα: ¨Καθορισμός Τομέων
και Ειδικοτήτων ανά  Επαγγελματικό Λύκειο  (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2021-2022¨, με
λύπη μας διαπιστώσαμε ότι για το επόμενο σχολικό έτος  δεν εγκρίθηκαν στα
Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) της Χίου οι παρακάτω ειδικότητες:
Στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Χίου:
 Τεχνικού Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων – Τεχνολογίας Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου (Γ΄τάξη) του Τομέα Μηχανολογίας
Στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Χίου:
 Τεχνικού Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων – Τεχνολογίας Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου (Γ΄τάξη) του Τομέα Μηχανολογίας
 Βοηθών Νοσηλευτών του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας
Και όλα αυτά, ενώ υπάρχει σχετική επάρκεια διδακτικού προσωπικού,
εργαστηριακής και υλικοτεχνικής υποδομής,, οπότε η λειτουργία των προαναφερθέντων
ειδικοτήτων δεν θα επέφερε ιδιαίτερα επιπρόσθετη οικονομική δαπάνη για το δημόσιο.
Δυστυχώς, οι μαθητές είναι τα «θύματα» της εκάστοτε πολιτικής, που
αντιμετωπίζει την Παιδεία ως Κόστος και όχι ως Δικαίωμα. Μιας πολιτικής, η οποία
κάνει μια στοχευμένη και συστηματική επίθεση στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση
και έχει σαν αποτέλεσμα τη συρρίκνωση και τη νέα υποβάθμιση της, παρά τις
κυβερνητικές εξαγγελίες, για ενίσχυσή της .
Επειδή συντρέχουν λόγοι νησιωτικοί, εκπαιδευτικοί, παιδαγωγικοί και κοινωνικοί ,
καλούμε το Υπουργείο να εγκρίνει άμεσα τη λειτουργία των προαναφερόμενων
ειδικοτήτων, ώστε όλοι οι μαθητές να φοιτήσουν στις ειδικότητες της επιλογής τους.
Διεκδικούμε δημόσιο δωρεάν σχολείο των ίσων ευκαιριών, της ίσης πρόσβασης και της
ισότιμης προσφοράς γνώσης για όλα τα παιδιά.
Για το Δ.Σ. ΕΛΜΕ ΧΙΟΥ

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Σταυρινούδης Σταύρος Πρωάκης ΔημοσθένηςPlease follow and like us:
Αρέσει σε %d bloggers: