Η ΙΕΡΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ ΣΤΗ ΧΙΟ

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Η ΙΕΡΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΗΣ

ΤΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ ΣΤΗ ΧΙΟ                                                   

 

Διά τοῦ παρόντος, προσκαλοῦμεν ὑμᾶς εἰς τάς ἐκδηλώσεις ὑποδοχῆς τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Ματρώνης τῆς Χιοπολίτιδος, τῆς φυλασσομένης ἐν τῷ Ἐνοριακῷ Ἱερῷ Ναῷ Γενεσίου Θεοτόκου Ναυπλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀργολίδος, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Κουρουνίων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:

          Tήν Πέμπτην 15ην Σεπτεμβρίου 2022 καί ὥραν 11.00΄: Ἐπίσημη Ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς  Εἰκόνος  τῆς  Ἁγίας  Ἐνδόξου  Ματρώνης  τῆς  Χιοπολίτιδος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Κουρουνίων.                                    Ἀρχιερατική  Δοξολογία.  Προσφωνήσεις.

          Τήν 22αν πρός 23ην Σεπτεμβρίου 2022 θά τελεσθῇ Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Κουρουνίων.

Τήν 25ην Σεπτεμβρίου 2022 θά τελεσθῇ Μέγας Ἑσπερινός περί ὥραν 19.30’ καί τήν 26ην Σεπτεμβρίου 2022 θά τελεσθῇ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία  εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Κουρουνίων.                                          Ὁ  Σεβασμιώτατος  θά  ἐνδυθῇ  εἰς  τό  μέσον  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ  τά  ἄμφιά  του.

Ἐπίσης, κάθε ἀπόγευμα καί ὥραν 18:00΄ θά τελῆται Ἱερά Παράκλησις. Οἱ πιστοί θά ἔχουν τήν δυνατότητα νά προσκυνήσουν τήν Ἱεράν Εἰκόνα ἀπό τίς 10.30΄π.μ. ἕως τήν 12ην μεσημβρινήν καί ἀπό τίς 6.00΄μ.μ ἕως τίς 8.00΄μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Κουρουνίων, ἀπό  τήν 15ην  ἕως  τήν  30ήν Σεπτεμβρίου  2022.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

+ Ο ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ

Τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον

Τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Κουρουνίων

              Σύλλογος                                            ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

       Κουρουνιωτῶν Ἐγρηγοριανῶν                           ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ ΧΙΟΥ

            Χίου-Ἀττικῆς                         “Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ”      “Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ”

Ακολουθήστε την Chiosin.gr για να μαθαίνετε έγκυρα , άμεσα και αντικειμενικά τα νέα από τη Χίο

Ακολουθήστε μας στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο twitter

Ακολουθήστε μας στο facebookPlease follow and like us:
fb-share-icon